verschillen tussen zone en zone concreet

Zone Concreet is geschreven op de eindtermen en een leerplannen van de dubbele finaliteit. De inhouden zijn erg gelijklopend. Het verschil zit in de moeilijkheidsgraad. De eindtermen vragen een meer contextuele, concrete benadering voor Zone Concreet.

Zone Concreet 3 leerwerkboek

Zone Concreet 3 leerwerkboek

Wat leerlingen moeten kunnen

De theorie wordt geconcretiseerd in een casus; hier Demografie concreet. Daarna volgen in Heb je het begrepen? een beperkt aantal vragen die zoals het leerplan vraagt, de focus leggen op het begrijpen.

Ook in Zone Concreet kun je als leerkracht op elk moment de correctiesleutel delen met de leerlingen of met een deel van de leerlingen. 

Zone concreet: focus op text en begrijpen

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm