Zone 3 Handleiding

We willen Zone en Zone Concreet ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

digitale toetsen met zelfcorrectie

Leertechnologie kan een nuttige aanvulling betekenen.
Daarom bieden we voor Zone 4 niet alleen een toetsenbank met zowel gesloten als open vragen aan, maar ook digitale toetsen met zelfcorrectie. Elke vraag wordt gelinkt aan de eindtermen en het leerplandoel.

Handleiding

Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek mét oplossingen. In de marges vind je didactische tips, alternatieve werkvormen, achtergrond­informatie, praktische tips ter voorbereiding van de les …

De jaarplanning

eindtermen en leerplandoelen

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de 16 sleutelcompetenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.
In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen. We tonen aan hoe je de eindterm met Zone en Zone Concreet kunt realiseren en evalueren. Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leerplandoelen vind je op Pelckmans Portaal. 

Comfortabel lesgeven met zone en zone concreet

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm