Doorstroomfinaliteit

  • Domeinoverschrijdend - ASO
  • Domeingebonden - TSO/KSO

Accenten in de eindtermen en leerplannen

  • onderzoeken, analyseren
  • conceptuele benadering

De leerinhouden zijn identiek

  • Dubbele finaliteit - TSO/KSO


Accenten in de eindtermen en leerplannen

  • inzicht verwerven begrijpen
  • contextuele benadering
Zone Concreet
Zone

Aardrijkskunde was nog nooit zo boeiend

In de tweede graad staat de interactie tussen de mens en het systeem aarde centraal. Een goed begrip van deze interactie is noodzakelijk om de uitdagingen waarmee de mensheid in de 21e eeuw wordt geconfronteerd aan te pakken: klimaatverandering, migratiestromen …

‘Systeemdenken is een set van vaardigheden die gebruikt worden om een systeem beter te kunnen herkennen, begrijpen, het gedrag ervan te voorspellen …
ARNOLD & WADE, 2015

Inhoudstafel Zone Concreet 3

Thema 0 Methodes en technieken
F1     Atlas en schaal
F2     Situeren op verschillende schaalniveaus
F3     Landschapsvormende lagen
F4     Klimaattype bepalen
F5     Onderzoekend leren

Thema 1 Het systeem aarde
1     De aarde vanuit de ruimte
         Heb je het begrepen?
2     Onderzoek: Waarom liggen deze boten in de woestijn?
         Heb je het begrepen?
3     De koolstofcyclus in het systeem aarde
         Heb je het begrepen?
+ Oplossingen voor het ruimtelijk probleem rond het Aralmeer
Synthese
Test Jezelf 1*
Test jezelf 2**

Thema 2 Bevolking in het systeem aarde
1     Demografie
         Heb je het begrepen?
2     Het demografisch transitiemodel
         Heb je het begrepen?
3     Stad versus platteland
         Heb je het begrepen?
4     Effecten van verstedelijking
         Heb je het begrepen?
+ Steden in GIS
+ Gentrification

Synthese
Test Jezelf 1*
Test jezelf 2**

Thema 3 Economische processen in het systeem aarde
1     Handel en diensten
         Heb je het begrepen?
2     Landbouw
         Heb je het begrepen?
3     Grondstofontginning en energiewinning
         Heb je het begrepen?
4     Industrie
         Heb je het begrepen?
+ Onderzoek: Toerisme in Florida
Synthese
Test Jezelf 1*
Test jezelf 2**

Thema 4 Casus Nigeria
Onderzoek 1 Conflict in de landbouw in Nigeria
+ Onderzoek 2 Lagos, de altijd groeiende megacity van de slums
Synthese 


De nieuwe eindtermen en leerplannen zorgen voor een boeiende en spectaculaire ontdekkingstocht van onze planeet. Ons vak maakt leerlingen bewust dat ze verantwoord moeten omgaan met onze planeet aarde.

Inhoudstafel Zone 3

Thema 0 Methodes en technieken
F1    Atlas en schaal
F2    Situeren op verschillende schaalniveaus
F3    Landschapsvormende lagen
F4    Klimaattype bepalen
F5    Onderzoekend leren

Thema 1 Het systeem aarde
1    De aarde vanuit de ruimte
2    Onderzoek: Waarom liggen deze boten in de woestijn?
3    De koolstofcyclus in het systeem aarde
+ Onderzoek: Oplossingen voor het ruimtelijk probleem rond het Aralmeer
Synthese
Test Jezelf 1*
Test jezelf 2**

Thema 2 Bevolking in het systeem aarde
1    Demografie
2    Het demografisch transitiemodel
3    Stad versus platteland
4    Effecten van verstedelijking
+ Steden in GIS
+ Gentrification

Synthese
Test Jezelf 1*
Test jezelf 2**

Thema 3 Economische processen in het systeem aarde
1    Handel en diensten
2    Landbouw
3    Grondstofontginning en energiewinning
4    Industrie
+ Onderzoek: Toerisme in Florida
+ Onderzoek: Tracé van je eten
+ Onderzoek: Palmolie

Synthese
Test Jezelf 1*
Test jezelf 2**

Thema 4 Casus Nigeria
Onderzoek 1: Conflict in de landbouw in Nigeria
    Deelonderzoek 1: Situering van het conflictgebied
    Deelonderzoek 2: De fysische factoren in Nigeria
    Deelonderzoek 3: Het conflict tussen herders en akkerbouwers
    + Deelonderzoek 4: Van wie is de grond?
Onderzoek 2 Lagos, de altijd groeiende megacity van de slums
Synthese 

Inhoudstafel Zone 4

Thema 0 Methodes en technieken
1    De wereldreferentiekaart
2    De vier sferen
3    De sustainable development goals of SDG’s
4    Terreinwerk
5    Onderzoekend leren en GIS
6    De koolstofcyclus

Thema 1 Netwerken en stromen
1    De hele wereld is via netwerken verbonden
2    Stromen zorgen voor spanningen
3    Migratiestromen
4    Toerisme en mondialisering
+ Onderzoek: Geopolitieke discussies over de Noordpool
+ Migratie in Mexico, een kettingreactie
Synthese
Test Jezelf 1
Test jezelf 2

Thema 2 Het versterkte broeikaseffect
1    De stralingsbalans
2    Menselijke activiteiten brengen de stralingsbalans uit evenwicht
3    De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
4    Houtkap in het tropisch regenwoud: een onderzoek
+ Palmolieplantages palmen stukje regenwoud in
Synthese
Test Jezelf 1
Test jezelf 2

Thema 3 De transitie naar een duurzame wereld
1    De mens beïnvloedt het systeem aarde
2    Planetaire grenzen
3    De transitie is gestart
4    Mijn rol in de transitie naar een duurzame samenleving
Synthese
Test Jezelf 1
Test jezelf 2

Thema 4 Casus Haïti, een zeeparadijs op aarde?
Deelonderzoek 1: Situering van Haïti
Deelonderzoek 2: Fysische factoren (g)een zege voor Haïti
Deelonderzoek 3: Maatschappelijk factoren in  Haïti
Deel onderzoek 4: Het belang van de zee voor Haïti
Samengevat: Een oefening in systeemdenken -  problemen en oplossingen
+ Het plasticprobleem

Inhoudstafel Zone Concreet 4

Thema 0 Methodes en technieken
1    De wereldreferentiekaart
2    De vier sferen
3    De sustainable development goals of SDG’s
4    Terreinwerk
5    Onderzoekend leren en GIS
6    De koolstofcyclus

Thema 1 Netwerken en stromen
1    De hele wereld is via netwerken verbonden
        Heb je het begrepen?
2 Stromen zorgen voor spanningen
        Heb je het begrepen?
3    Migratiestromen
        Heb je het begrepen?
4    Toerisme en mondialisering
        Heb je het begrepen?
Synthese
Test Jezelf
Belangrijke begrippen

Thema 2 Het versterkte broeikaseffect 
1    De stralingsbalans
        Heb je het begrepen?
2    Menselijke activiteiten brengen de stralingsbalans uit evenwicht
        Heb je het begrepen?
3    De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
        Heb je het begrepen?
4    Houtkap in het tropisch regenwoud: een onderzoek
        Heb je het begrepen?
Synthese
Test Jezelf
Belangrijke begrippen


Thema 3 De transitie naar een duurzame wereld
1    De mens beïnvloedt het systeem aarde
        Heb je het begrepen?
2    Planetaire grenzen
        Heb je het begrepen?
3    De transitie is gestart
        Heb je het begrepen?
4    Mijn rol in de transitie naar een duurzame samenleving
        Heb je het begrepen?
Synthese
Test Jezelf
Belangrijke begrippen

Thema 4 Casus Aanpak van de zeevervuiling in Haïti
Deelonderzoek 1: Leven op het eiland Haïti
Deelonderzoek 2: Het plastic probleem
Deelonderzoek 3: Het klimaatprobleem
Samengevat: Een oefening in systeemdenken -  problemen en oplossingen

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm