Achteraan het boek een lijst Mots outils (NL-FR en FR-NL) die niet tot een specifiek woordenveld behoren.


Wanneer VocAction Nouvelle édition gebruiken?

 • In het kader van een graad-(overstijgend) plan rond woordenschatonderwijs
 • Als tool bij woordenschatherhaling of -uitbreiding in één bepaald jaar / één bepaalde klas
 • Bij de voorbereiding en het uitvoeren van ­productieve opdrachten

Leerlingen kunnen op verschillende momenten al dan niet zelfstandig woordenschat herhalen, ­verrijken en inoefenen. De oplossingen worden in het boek voorzien, op het einde van elk hoofdstuk.

Action! biedt mondelinge en schriftelijke productieve opdrachten. Door leerlingen in concrete taal­situaties te plaatsen, ontwikkelen ze strategieën om hun woordenschatkennis operationeel in te zetten. Om het rendement van deze opdrachten en de succes­ervaring van de leerlingen te verzekeren, worden de ­opdrachten in deze rubriek ondersteund met stappenplannen en tools.

De opbouw van VocAction Nouvelle ÉDITION

In Lexique wordt de woordenschat functioneel opgelijst (FR.-NL.). Deze tool dient enerzijds als basis voor woordenschatherhaling of -uit­breiding. Anderzijds is het eveneens een houvast bij de voorbereiding en het uitvoeren van de productieve opdrachten.

In het inleidend deel, Découverte, wordt een authentiek document met betrekking tot het ­lexicaal veld voorgesteld en gekoppeld aan een aantal ­verkennende opdrachten.

Elk hoofdstuk bestaat uit 4 stappen:


 • Se détendre
 • S’habiller 
 • Faire la cuisine, manger, fêter
 • Se cultiver
 • Étudier, Travailler, Communiquer
 • Se (faire) soigner
 • (Se) présenter
 • Habiter
 • Vivre en ville
 • Se déplacer
 • Décrire
 • S’intéresser à la nature


Inhoud
VocAction Nouvelle édition bevat 12 hoofdstukken die telkens rond een lexicaal veld zijn opgebouwd. De keuze van de lexicale velden werd bepaald op basis van frequent gekozen thema’s op niveau A2 en B1:


Op Pelckmans Portaal een remediëringspakket bij de 12 hoofdstukken. De audiobestanden vind je eveneens op Pelckmans Portaal.

In de rubriek Entraînement wordt de woordenschat in gesloten en half-open oefenvormen gegoten. We werken in deze fase zoveel mogelijk contextueel. Op die manier worden leerlingen al in de oefenfase geconfronteerd met gebruikscontexten waar ze in de productieve fase verder mee zullen leren omgaan. Dit garandeert een hoger rendement aan woordenschatbeheersing en dicht de kloof tussen kennis en toepassing al gedeeltelijk.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm