TEST JEZELF

leerstof verwerken

Leerlingen testen hun kennis via nieuwe cases. Alle doelen worden bevraagd in de Test jezelf. Op Pelckmans Portaal kunnen leerlingen met de Digitale Test Jezelf nagaan of ze de leerstof beheersen. Ze kunnen een tip opvragen en krijgen meteen feedback. Leerkrachten kunnen de leeractiviteiten van hun leerlingen volgen via het leerlingvolgsysteem.

Om de eindtermen te evalueren bieden we voor Maatschappelijke en economische vorming / Maatschappelijke en economische vorming Concreet niet alleen een toetsenbank aan, maar ook digitale toetsen met zelfcorrectie. De toetsenbank is een document met open en gesloten vragen, gerangschikt per doelstelling. Je kunt eruit putten om je toetsen en examens op te stellen. De digitale toetsen zijn kant-en-klare toetsen met gesloten vragen (meerkeuze, dropdown, sorteren …).

Op Pelckmans Portaal is er een instructie­video bij de synthese. De synthese wordt stap voor stap opgebouwd. Een professionele stem verduidelijkt de verbanden tussen de verschillende delen van de synthese. In de video zijn ook enkele controle­vragen opgenomen zodat leerlingen kunnen checken ‘heb ik het wel begrepen?’

Bij de economische hoofdstukken is een synthese voorzien. De synthese in het leerwerkboek bevat de belangrijkste lesinhouden van het hoofdstuk.

SYNTHESE

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm