Ludwig Wittgenstein

‘ De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.’

Uit: Campus Nederlands 4 Werkboek

DOELGERICHTE, COMMUNICATIEVE OPDRACHTEN MET OVUR-FICHES

  • Situaties met een verschillende moeilijkheidsgraad spelen in op de keuzevrijheid van de leerling op vlak van interesse en niveau. 
  • Transparante criteria geven de mogelijkheid om effectieve feedback te formuleren. 
  • Na het reflecteren noteert de leerling werkpunten voor een volgende opdracht en stopt de leerling de uitneembare spreek- of schrijffiche in het portfolio.

JUISTE MIX VAN KENNIS EN VAARDIGHEDEN

  • De lessen worden opgebouwd volgens duidelijke leerlijnen en stappenplannen.
  • Via een stapsgewijze en gefaseerde aanpak exploreren en interpreteren leerlingen taalgebruik en taalsysteem.
  • De meeste lessen werken toe naar een productieve eindopdracht in een realistische context.
  • Voor de studierichting Moderne talen zijn er extra teksten en opdrachten voorzien.

KENNEN OM TE KUNNEN

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm