Domeingebonden – TSO
Maatschappij en welzijnswetenschappen

Doorstroomfinaliteit
Domeinoverschrijdend – ASO
Humane wetenschappen

FILOSOFIE • tweede GRAAD

filosofie
filosofie concreet

Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplannen

Boeiende invalshoeken

Concrete casussen

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm