F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

F11
F12
F12

FICHES

Onderzoek met behulp van het elektromagnetisch spectrum
Onderzoek van de aarde door teledetectie
Onderzoek van seismische trillingen
Verwering, erosie en sedimentatie
Massatransport
Watererosie
Winderosie
Glaciale erosie
Rivieren in een landschap
De invloed van het klimaat op erosie en sedimentatie door rivierren
Cartografie: kaartvoorstellingen
Cartografie: opmaak van de kaart
GIS


Inhoudstafel Zone 5/6 Wetenschappen*
Doorstroomfinaliteit Domeinoverschrijdend

Thema 1 - Kijken vanuit de ruimte
1    Het heelal
2    Het zonnestelsel
3    Het ontstaan van het systeem aarde

Thema 2 - Kijken in de aarde
4    Platentektoniek
5    Gesteenten

Thema 3 - Kijken vanop de aarde
6    Zon, maan en sterren bewegen
7    Biomen
8    Het weer

Thema 4 - Kijken in de tijd
9      Ouderdomsbepaling
10    Klimaatveranderingen en oorzaken op lange termijn
11     Klimaatveranderingen tijdens het quartair
12    Oorzaken van de quartaire klimaatveranderingen
13    De geologische tijdsschaal

Thema 5 – Kijken naar interacties tussen mens en milieu
14    Het systeem landschap
15    Bodems
16    De Brabantse Leemstreek
17    De Himalaya
18    Ecosysteemdiensten van de oceanen 

Thema 6 – Kijken naar de inrichting van de ruimte
19     Een ruimtelijk beleid is nodig
20    Ruimtelijke ordening in Vlaanderen
21     Ruimtelijke ordening als antwoord op nieuwe uitdagingen
22    Onderzoek: Ruimtelijk beleid vergelijken tussen ­verschillende
         steden in de wereld

Thema 7 – Kijken naar een landschap in een tijd- ruimtekader*Onder voorbehoud van de definitieve eindtermen en leerplannen.


Inhoudstafel Zone 5*
Doorstroomfinaliteit Domeinoverschrijdend
Doorstroomfinaliteit Domeingebonden

Thema 1 - Kijken vanuit de ruimte
1     Het heelal
2    Het zonnestelsel
3    Het ontstaan van het systeem aarde

Thema 2 - Kijken in de aarde
4    Platentektoniek
5    Gesteenten

Thema 3 - Kijken vanop de aarde
6    Zon, maan en sterren bewegen
7    Biomen
8    Het weer

FICHES
F1    Wereldbeeld opbouwen
F2    Relaties
F3    Verwering, erosie en sedimentatie  
F4    GIS


Vooruitblik op Zone 6

Thema 1 – Kijken in de tijd
Thema 2 – Kijken naar interacties tussen mens en milieu
Thema 3 – Kijken naar de inrichting van de ruimte
Thema 4 – Kijken naar een landschap in een tijd- ruimtekader


Vooruitblik op Zone Concreet 6

Thema 1 – Platentektoniek en gesteenten
Thema 2 – Bodem en landschappen
Thema 3 – De inrichting van de ruimte


Inhoudstafel Zone Concreet 5*
Dubbele finaliteit

Thema 0 – Methodes en technieken
Fiche 1     Een wereldbeeld opbouwen
Fiche 2    Atlas en GIS
Fiche 3    Coördinaten
Fiche 4    Relaties binnen aardrijkskunde

Thema 1 – Het heelal
1     Het heelal
2    Het zonnestelsel
3    De aardrotatie en haar gevolgen
4    De aardrevolutie en haar gevolgen
5    De maan

Thema 2 – De atmosfeer van de aarde
1     Opbouw van de atmosfeer
2    Luchtdruk en wind in de troposfeer
3    Neerslag in de troposfeer
4    Fronten beïnvloeden ons weer

Thema 3 – Klimaatveranderingen vroeger en nu
1    Het klimaat in het verleden
2    Oorzaken van de klimaatveranderingen
3    Maatregelen om de huidige klimaatverandering tegen te gaan


Aardrijkskunde was nog nooit zo boeiend

Zone biedt een boeiende en spectaculaire ontdekkingstocht van het heelal en van onze planeet. Ons vak maakt leerlingen bewust dat ze verantwoord moeten omgaan met de aarde.

*Onder voorbehoud van de definitieve eindtermen en leerplannen.


Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm