OPBOUW

 • Basisleerstof a.d.h.v. 5 trajets, met meer en complexere chunks en de nodige ondersteuning
 • Appli: een differentiatiepakket met zowel herhalings- als verdiepingsopdrachten
 • Sur le terrain: domeingerelateerde vaktaal 
 • Zakelijke teksten met complexere bronnen en verwerkingsopdrachten
 • Fictionele teksten gericht op leeservaring en leesplezier
 • Focus Grammaire: een uitdagender uitbreidingspakket spraakkunst
 • Projet: uitdagende eindopdracht: kennis en deelvaardigheden toepassen in concrete taalsituaties 
 • Een portfolio


ArbeidsmarktFINALITEIT (BSO)

DOELGROEP

 • Domein Taal en cultuur: 
  Onthaal en recreatie
 • Domein Economie en organisatie: 
  Onthaal, organisatie en sales


Nouveau Quartier couleurs 5 Plus

OPBOUW

 • Basisleerstof a.d.h.v. 5 trajets, met eenvoudige chunks en extra ondersteuning
 • Retouches: een gedifferentieerd herhalingspakket
 • Zakelijke teksten met eenvoudige bronnen en verwerkingsopdrachten
 • Fictionele teksten gericht op leeservaring en leesplezier
 • Focus Grammaire: een uitbreidingspakket spraakkunst met veel ondersteuning
 • Een portfolio


ArbeidsmarktFINALITEIT (BSO)

DOELGROEP

 • Domein Stem
 • Domein Land en tuinbouw
 • Domein Kunst en creatie
 • Domein Maatschappij en welzijn
 • Domein Economie en organisatie: 
  Logistiek
 • Domein Sport
 • Domein Voeding en Horeca


Nouveau Quartier couleurs 5

LEERWERKBOEK OF LEERWERKBOEK PLUS
ÉÉN CONCEPT, TWEE PROFIELEN

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm