Nouveau Quartier couleurs 3 Leerwerkboek

Leren leren met nouveau quartier couleurs

Na het leerstofoverzicht telkens extra oefenkansen in Entraînement, stapsgewijs opgebouwd.

In elk hoofdstuk een leerstofoverzicht À retenir: veel houvast en structuur.

  • Vocabulaire: woordenschat aangeboden via themavelden
  • Grammaire: beknopte, overzichtelijke onthoudkaders
  • Studeertips: Hoe studeer je dit het best? Hoe ga je te werk?

Nouveau Quartier couleurs 3 Leerwerkboek

Indien uit de zelftoets blijkt dat de leerstof onvoldoende gekend is, kunnen leerlingen verder remediëren op Pelckmans Portaal. Hier vinden ze o.a. instructievideo’s en filmpjes bij de kaders taalhandelingen. Meer weten over het aanbod van Pelckmans Portaal? Neem een kijkje op p. 8 in deze folder. 
  • Digitale zelftoetsen om kennis te evalueren.

In de zelftoets Contrôle gaan leerlingen na of ze de nieuwe leerstof beheersen.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm