Zelfgestuurd leren met het portfolio

Portfolio en feedback

What do I need to know and be able to do? een overzicht van de taalhandelingen per unit

Strategies: naast tips bij de vaardigheden ook tips om online tools te gebruiken

My results: met plaats voor feedback

Frequently made errors: een overzicht van veel gemaakte fouten

Feedback speelt een centrale rol in het leerproces. Het portfolio is een instrument voor leerling en leerkracht om dit leerproces in kaart te brengen. Het bestaat uit vier delen:

Part 1

Part 2  

Part 3

Part 4

New Ace 5 Workbook

  • Je beschikt over een eenvoudig instrument voor doelgerichte coaching, waarin de ontwikkeling van elke leerling centraal staat.
  • Je hebt een permanent overzicht van het leer­proces van elke leerling: resultaten, reflectie en feedback.
  • Het stimuleert de verticale samenwerking binnen de vakgroep.

Wat is het voordeel voor de leerkracht?

Wat is het voordeel voor de leerling?

Waarom werken met een portfolio?

  • Leerlingen verzamelen zelf hun resultaten en evalueren hun leerproces.
  • Leerlingen vinden er tips om hun prestaties te verbeteren en formuleren individuele werk­punten.
  • Leercompetentie en reflectievaardigheden van leerlingen staan centraal.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm