New Ace 5 Workbook

New Ace 5 Workbook

  • Bereid je leerlingen voor op het hoger onderwijs met woordenschat geselecteerd uit de Academic Word List.
  • Verwijzingen naar remediëringsoefeningen en basiswoordenschat op Pelckmans Portaal.
  • Lesmateriaal op verschillende niveaus in het leerwerkboek. 
  • Een uitdaging op maat in elke communicatieve eindopdracht.

DIFFERENTIËREN op papier

Kwalitatief onderwijs stelt de ontwikkeling van elke lerende centraal.
Met New Ace kun je elke leerling uitdagen.

Doorheen het hele boek worden taalvaardige leerlingen voortdurend uitgedaagd door de blauwe opdrachten.

VANAF SEPTEMBER 2023

  • Het toevoegen van eigen bookwidgets op maat van je ­leerlingen
  • Het toevoegen van eigen materiaal als taak

Studeren voor een toets met behulp van digitale vragen met feedback en tips

Woordentrainer

Woorden leren met audio, beeld en voorbeeldzin

test jezelf

Remediëringsoefeningen grammatica

DIFFERENTIËREN OP PELCKMANS PORTAAL

Oefenparcours op drie niveaus met leerlingvolg­systeem voor de leerkracht

DIFFERENTIËREN MET New Ace

Aan de slag met slimme digitale tools

Met de digitale toetsen test je de kennis van woordenschat en grammatica en de receptieve vaardigheden.

  • onmiddellijk resultaat
  • foutenspecifieke feedback
  • bij de aanbreng van de leerstof
  • bij de verwerking van de leerstof: als remediëring

De instructievideo’s bij de grammaticale kaders bouwen de leerstof stap voor stap op. Op het einde krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld. Je kunt de video’s op verschillende manieren inzetten:

HOE WERKT PELCKMANS PORTAAL?

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm