Afbeeldingen kunnen worden uitvergroot en kaarten vanuit de legende opgebouwd. Digitale exploraties dagen leerlingen uit om vanuit historische reconstructietekeningen meer te weten te komen over historische onderwerpen.

Prent uit Nova Reperta

Memoria 3.2 en Memoria 4.2

Memoria 4.2 Handboek

Variatie troef

Memoria brengt variatie door de keuze van de bronnen, de werkvormen en de invalshoeken. Zo worden in Memoria 4.2 de vroegmoderne tijd en de scharniereeuw ingeleid door prenten uit de Nova Reperta en uit de Encyclopédie des Sciences, des Arts et des Métiers die de tijdsgeest oproepen. Op basis van deze prenten staan leerlingen stil bij continuïteit en verandering. 

Verschillende hoofdstukken zoals ‘Een wereld vol nieuwe ontmoetingen’ in Memoria 4.2 en ‘De zoektocht naar rijkdom’ in Memoria 4.1 plaatsen de Westerse vroegmoderne tijd expliciet in een mondiaal perspectief. 

Handboek en werkboek voor twee uur per week

In Memoria start elk hoofdstuk met een goed geformuleerde historische vraag.  Aan de hand van gevarieerd bronnenmateriaazoeken leerlingen een antwoord op die vragen. In het werkboek worden de leerlingen hierin stap voor stap begeleid en worden ze uitgedaagd om inhouden en inzichten te verankeren.

De informatieve teksten in het handboek bevatten de voornaamste inhouden die in een les aan bod kwamen, zodat leerlingen hierop kunnen terugvallen. 

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm