Alle historische verhalen zijn ingelezen en door de leerlingen online te beluisteren.

Een leerwerkboek, haalbaar voor één lesuur per week

Er is zoveel te vertellen in slechts één lesuur. Door te kiezen voor een ­passende werkvorm, door het schrijfwerk te beperken én door sterk aansprekende ­bronnen, ontwikkelden we een haalbaar boek. Een strakke structuur en veel aandacht voor het referentiekader zorgen ervoor dat leerlingen op korte tijd de inhouden kunnen verwerken.

Geschiedenis: een boeiend verhaal

In Memoria 3.1 en 4.1 staat het verhaal van de geschiedenis centraal: vanuit concrete situaties inzichten opdoen en werken aan historische vorming.

Aan de hand van goed geformuleerde historische vragen, zorgvuldig geselecteerde bronnen en heldere informatieve teksten en schema’s die antwoorden bieden op de historische vragen. 

Daarnaast zetten we leerlingen aan tot het lezen van enkele pittige historische verhalen over de middel­eeuwen en de vroegmoderne tijd. De verhalen kruiden de les en zijn een mooi hulpmiddel om de geschiedenis echt tot leven te wekken.

Memoria 4.1 Leerwerkboek

Memoria 3.1 en Memoria 4.1

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm