Memoria 4.2 Handboek

Memoria 4.1 Leerwerkboek

WAT LEERLINGEN MOETEn kennen en KUNNEN

Naast een overzicht van de doelen die ze moeten bereiken, krijgen leerlingen in Wat moet je kennen en kunnen? extra oefeningen aangeboden. Dit is een Test jezelf om na te gaan of ze de leerinhouden onder de knie hebben. De oplossingen bij de oefeningen kunnen leerlingen raadplegen op Pelckmans Portaal. 

De digitale Test jezelf kunnen leerlingen gebruiken ter voorbereiding van een toets of een examen. De Test jezelf is voorzien van autocorrectie en feedback.

aan de slag met de synthese

De visuele synthese op het einde van een hoofdstuk is een handig instrument om zelfstandig mee aan de slag te gaan. Een synthese leent er zich bijzonder goed toe om interacties bloot te leggen, oorzaken en gevolgen aan te duiden en op die manier tot diepere inzichten te komen.

Op Pelckmans Portaal is er een instructievideo bij elke synthese. De ­synthese wordt stap voor stap opgebouwd. Een professionele stem ­verduidelijkt de verbanden tussen de verschillende delen van de synthese. In de video zijn ook enkele controlevragen opgenomen zodat leerlingen kunnen checken of ze het wel begrepen hebben.

Leerstof verwerken

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm