VOORKENNIS ACTIVEREN

De leerlingen frissen reeds geziene theorie op en starten zo met alle nodige voorkennis een nieuw hoofdstuk.

Matrix Wiskunde 5 Analyse deel 1: functieonderzoek Doorstroom Wetenschappen, Doorstroom Economie Handboek

meer

weer

Stap 3

Stap 2

Stap 1

Weer- en MEEROEFENINGEN

Leerlingen die de startoefeningen beheersen, maken de meeroefeningen. Wie extra uitdaging nodig heeft, vindt zijn gading in de vele verdiepingsoefeningen gaande van               tot               .

Leerlingen die nood hebben aan herhaling of zelfs een stap terug moeten zetten, maken de weeroefeningen.

Op Pelckmans Portaal kan de leerling terugvallen op de GeoGebra-applets die bij de theorie worden aangeboden.

De leerkracht kan op elk moment de oplossingen van de oefeningen vrijgeven op Pelckmans Portaal, hetzij voor de hele klas, hetzij voor bepaalde leerlingen.

Stap 5

evaluatie

Op Pelckmans Portaal voor de leerkracht vind je een uitgebreid aanbod aan toetsvragen (met oplossingen) in Word. Het zijn spiegeloefeningen van de Test jezelf in het boek.

Een leerling die moeite heeft met leerstof uit de voorgaande jaren, kan aan de slag met de Ken je klassiekers, online oefenreeksen waarin basisleerstof wordt getoetst.

Een leerling die extra wil oefenen, kan op usolv-it oefenreeksen per les vinden.

Synthese en Test jezelf

Leerlingen oefenen op een groter geheel. In de Synthese wordt de theorie handig samengevat en in de Test jezelf bieden we oefeningen aan die betrekking hebben op alle lesonderdelen van een hoofdstuk of over enkele hoofdstukken heen.
De leerkracht kan op elk moment de oplossingen van de Test jezelf vrijgeven op Pelckmans Portaal.

Stap 4

Theorie en startoefeningen

Een les start steeds met een stuk theorie. Met behulp van de startoefeningen kun je controleren in welke mate de leerlingen de theorie begrijpen. Bij elke startoefening wordt de doelstelling duidelijk vermeld. 

Op Pelckmans Portaal vindt de leerling bij elk theoretisch item een GeoGebra-applet. De leerling kan het pictogram aanklikken in het digiboek.

VOORKENNIS

Elk hoofdstuk start met enkele bladzijden Voorkennis. Hierin wordt de theorie herhaald die de leerlingen nodig hebben om het hoofdstuk vlot te starten.

Het Matrix-effect: stap voor stap
sterker in wiskunde

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm