LEERWERKBOEK B
MEETKUNDE - STATISTIEK

MATRIX WISKUNDE 3.5

 1. Stelling van Pythagoras
 2. Gelijkvormigheid en schaal
 3. Driehoeksmeetkunde in een rechthoekige driehoek
 4. Vectoren
 5. Analytische meetkunde
 6. Statistiek

MATRIX WISKUNDE 3.5

LEERWERKBOEK A
LOGICA - GETALLEN -
ALGEBRA - FUNCTIES

 1. Logica
 2. Reële getallen
 3. Merkwaardige producten en ontbinden in factoren
 4. Vergelijkingen en ongelijkheden
 5. Reële functies
 6. Stelsels

5 UUR

5 UUR

een blik op het 4De jaar

3 UUR

4 OF 5 UUR

Conform de eindtermen en de leerplannen voor Grieks Latijn, Latijn, Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen en Technologische wetenschappen.

Een uitgave die elke sterke wiskundebolleboos uitdaagt, maar tegelijk zorg draagt voor wie meer ondersteuning nodig heeft.

LEERWERKBOEK B
MEETKUNDE - STATISTIEK

MATRIX WISKUNDE 4.3

 1.  Gelijkvormigheid en schaal
 2.  Algemene goniometrie
 3.  Vectoren en coördinaten
 4.  Ruimtemeetkunde
 5.  Statistiek

LEERWERKBOEK A
FUNCTIES - STELSELS - TELPROBLEMEN

MATRIX WISKUNDE 4.3

 1. Reële functies
 2. Lineaire functies
 3. Elementaire functies
 4. Stelsels
 5. Telproblemen

LEERWERKBOEK A
FUNCTIES - STELSELS - TELPROBLEMEN

MATRIX WISKUNDE 4.4-5

 1.  Merkwaardige producten en ontbinden in factoren

 2.  Elementaire functies

 3.  Vierkantsvergelijkingen

 4.  Tweedegraadsfuncties

 5.  Stelsels

 6. Telproblemen

LEERWERKBOEK B
GRAFEN - MEETKUNDE - STATISTIEK

MATRIX WISKUNDE 4.4-5

 1.  Algemene goniometrie
 2.  Ruimtemeetkunde
 3.  Grafen
 4.  Statistiek
 5.  Spreidingsdiagrammen

LEERWERKBOEK A
GETALLEN - FUNCTIES - TELPROBLEMEN - GRAFEN

MATRIX WISKUNDE 4.5

 1. Elementaire functies

 2. Vierkantsvergelijkingen

 3. Tweedegraadsfuncties

 4. Telproblemen

 5. Grafen

 6. Complexe getallen

LEERWERKBOEK B
MEETKUNDE - STATISTIEK

MATRIX WISKUNDE 4.5

 1. Algemene goniometrie
 2. Driehoeksmeetkunde
 3. Vectoren
 4. Analytische meetkunde
 5. Ruimtemeetkunde
 6. Statistiek
 7. Spreidingsdiagrammen

LEERWERKBOEK B
MEETKUNDE - STATISTIEK

MATRIX WISKUNDE 3.3

 1. Stelling van Pythagoras

 2. Omtrek, oppervlakte en volume

 3. Driehoeksmeetkunde in een rechthoekige driehoek

 4. Vectoren

 5. Statistiek

MATRIX WISKUNDE 3.3

LEERWERKBOEK A
GETALLEN - ALGEBRA - VERBANDEN

 1. Rekenen met getallen
 2. Vergelijkingen en vraagstukken
 3. Algebraïsche verbanden

3 UUR

Conform de eindtermen en de leerplannen voor Maatschappij en Welzijn,Wellness en lifestyle, Creatie en Mode, Sport, Plant Dier en Milieutechnieken, Bakkerijtechnieken, Horeca, Slagerij technieken, Fotografie, Architecturale en beeldende kunsten, Biotechnieken, Taal en Communicatie, Toerisme, Bedrijf en organisatie, Bouwtechnieken, Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken, Grafische technieken, Houttechnieken, Mechanische technieken, Voertuigtechnieken.

LEERWERKBOEK B
MEETKUNDE - STATISTIEK

MATRIX WISKUNDE 3.4-5

 1. Stelling van Pythagoras
 2. Gelijkvormigheid en schaal
 3. Driehoeksmeetkunde in een rechthoekige driehoek
 4. Vectoren
 5. Statistiek

MATRIX WISKUNDE 3.4-5

LEERWERKBOEK A
LOGICA - GETALLEN -
ALGEBRA - FUNCTIES

 1. Logica
 2. Reële getallen
 3. Vergelijkingen en ongelijkheden
 4. Reële functies

4-5 UUR

Conform de eindtermen en de leerplannen voor Humane wetenschappen, Maatschappij- en welzijnswetenschappen, Dans, Muziek, Woordkunst-drama Moderne talen, Sportwetenschappen, Beeldende en Audiovisuele vorming, Bedrijfswetenschappen, Moderne talen, Sportwetenschappen, Bouwwetenschappen, Biotechnische wetenschappen en Architecturale en beeldende vorming.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm