Thema 5

Vaar je eigen koers

WISKUNDE: over gemiddelde, mediaan, variatiebreedte, stabiliteit en verandering in grafieken en tabellen, eenheden omzetten met apps, navigeren, zonder ouders op reis gaan ...


Thema 4

Keuzestress

WISKUNDE: over populatie en steekproef, absolute en relatieve frequentie, kansen uitdrukken als verhouding, percentage, breuk of decimaal getal, kansen berekenen, gemiddelde, mediaan, variatiebreedte, een weerapp gebruiken ... 


Thema 3

Freedom

WISKUNDE: over omtrek, oppervlakte en volume, ruimtes schetsen in 2D en 3D, een meetapp gebruiken, grafieken en tabellen lezen, analyseren en interpreteren, kaarten lezen en plaats bepalen met coördinaten, afstanden berekenen, kostprijsberekening van vervoersmiddelen ...


Thema 2

Voor hetzelfde geld

WISKUNDE: over rekenen met geld, procenten, stapsgewijs wiskundige problemen aanpakken, schatten, werken met verhoudingstabellen, prijsbewust winkelen   ... 


Thema 1

Goed in je vel

WISKUNDE: over functioneel rekenen met en zonder ICT, relatie breuk-procent, meten en meettoestellen gebruiken, tijd, grafische voorstellingen, concentratie, gezondheidsapp ...


Inhouden van het vijfde jaar

In deze vijf thema’s komen alle minimumdoelen en leerplandoelen voor wiskunde aan bod.

Wiskunde
op maat van jouw leerlingen

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm