Herhaling loont

  • De rubriek Wiskundelab zet in op herhaling van basiskennis en basisvaardigheden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat herhaling loont.
  • In het Wiskundelab versterken de leerlingen hun zelfredzaamheid door gebruik te maken van apps, zoals een meetapp, een gezondheidsapp, een calculator ...
  • In het Levenslab ontwikkelen de leerlingen de vaardigheden en attitudes die hen ‘maatschappelijk weerbaar’ maken om deel te nemen aan een uitdagende samenleving.

Hulp bij evaluatie

Op Pelckmans Portaal vind je parallel aan de Test jezelf mogelijke evaluatievragen. De evaluatie-instrumenten kunnen gebruikt worden voor formatieve en summatieve evaluatie, permanente evaluatie of examens.


Match  5, Thema 2 Voor hetzelfde geld

De kracht van feedback

  • In elk thema vind je een Test jezelf Wiskunde.  Dit is het moment waarop leerlingen zichzelf evalueren: Hoe heb ik het gedaan? Wat kan er de volgende keer beter?
  • De aparte Test jezelf zorgt ervoor dat je de leervorderingen voor wiskunde beter in kaart kunt brengen. Op die manier is gerichte feedback en feedforward mogelijk. 
  • In de Test jezelf Wiskunde krijgen leerlingen oefeningen op verschillende niveaus en gaan ze na of ze het basisniveau bereiken.

Match  5, Thema 2 Voor hetzelfde geld

OP PELCKMANS PORTAAL

Op Pelckmans Portaal vinden leerlingen extra oefeningen voor wiskunde. Leerkrachten kunnen de leeractiviteiten van de leerlingen volgen via het leerlingvolgsysteem en kunnen taken klaarzetten.

Wiskunde

Blauwe lessen: wiskunde


De wiskundelessen zijn makkelijk herkenbaar aan de blauwe titelbalken en bladzijdenummers. Ook voor wiskunde krijgen de leerlingen thematische aanknopingspunten uit hun dagelijkse leven. Bovenaan de bladzijde vind je de belangrijkste doelen van de les. In helder geformuleerde, groene kaders ontdekken leerlingen vaardigheden en feitenkennis. Je hebt je instructiefiches dus direct bij de hand.

Match 5 , Thema 2 Voor hetzelfde geld

Match  5, Thema 4 Keuzestress

elementaire oefening
basisoefening
uitdagende oefening

Uitdaging op maat

Je kunt als leerkracht een oefentraject uitstippelen op niveau van de klas of van een individuele leerling. De leerling kan ook zelf zijn parcours uitstippelen en op zijn eigen tempo inoefenen. De veelheid aan oefeningen op verschillende niveaus zorgt ervoor dat je wiskundeonderwijs op maat kunt bieden.


Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm