Thema 5

Vaar je eigen koers

MAVO: over interesses en talenten, motieven, ondernemend gedrag, een onderneming starten,  initiatief nemen, economische machtsverhoudingen, duurzaam produceren, circulaire economie, zonder ouders op vakantie gaan, DNA en erfelijkheid  ... 

NEDERLANDS: over argumenten en tegenargumenten, standpunt, stelling, conclusie, intensief lezen, een pitch geven, digitale talige hulpmiddelen gebruiken ...


Thema 4

Keuzestress

MAVO: over motivatie, leerproces en leerresultaat, fear of missing out, stress, wij-zij-denken, zondebokmechanisme, standplaatsgebondenheid, historische beeldvorming, keuzes maken, elektrisering en elektrocutie, eerste hulp bij elektriciteitsongevallen, een AED-toestel gebruiken  ... 

NEDERLANDS: over signaalwoorden en tekstverbanden, communicatiemodel, formeel en informeel taalgebruik, zakelijk en relationeel aspect van de boodschap, een formele e-mail schrijven, graphic novel, een booktok maken ...


Thema 3

Freedom

MAVO: over staatsvormen en democratie, de federale staat België, de scheiding der machten, de werking van het gerecht, meerderjarigheid, regels in een democratische samenleving, mensenrechten, persvrijheid, propaganda, je rijbewijs halen, verkeersregels en verkeersveiligheid, wisselstroom en gelijkstroom bij elektrische voertuigen, energieomzettingen  ... 

NEDERLANDS: over informatie zoeken in verschillende bronnen, een debat voeren, onderwerp en hoofdgedachte, een fictiefragment lezen en bespreken, de bedoeling van de zender, vrije meningsuiting, censuur en propaganda, een brief schrijven, werkwoordsfouten verbeteren met een spellingcorrector ...


Thema 2

Voor hetzelfde geld

MAVO: over een gezinsbudget, rendement, spaar- en beleggingsvormen, cryptomunten, de waarde van kunst, NFT’s, brutoloon en nettoloon, een oplossing voor een probleem bedenken, onderzoek en analyse uitvoeren van samenstelling van een product ...  

NEDERLANDS: over woordenschatstrategieën, onderwerp en hoofdgedachte, vaktaal, notities nemen, soorten humor, fictieteksten lezen, woordenlijst.org gebruiken ...


Thema 1

Goed in je vel

MAVO: over je identiteit, online- en offline-identiteit, geluk in je leven, schoonheidsidealen, een flashmob organiseren, eerste hulp bij ongevallen, historische bronnen over hetzelfde onderwerp vergelijken, situeren in de tijd, beeldvorming, mythevorming, straling, bescherming van de huid tegen ultravioletstraling  ...

NEDERLANDS: over beeldmanipulatie, kritisch omgaan met reclameadvertenties, een kortfilm bespreken, een recensie schrijven, straattaal, jongerentaal, Standaardnederlands, tussentaal, dialect, fictie en non-fictie, een powerpointpresentatie geven, werken met een spellingcorrector …Inhouden van het vijfde jaar

In deze vijf thema’s komen de minimumdoelen en leerplandoelen voor maatschappelijke vorming en Nederlands aan bod.


Maatschappelijke vorming-Nederlands
op maat van jouw leerlingen

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm