Hulp bij evaluatie

Op Pelckmans Portaal vind je parallel aan de Test jezelfs mogelijke evaluatievragen. En om verbeterwerk tot een minimum te beperken vind je ook gesloten toetsvragen met autocorrectie. Daarnaast zetten we nog meer in op breed evalueren met SAM-schalen, documenten voor zelf-, peer- en leerkrachtenevaluatie ...


Match  5, Thema 4 Keuzestress

De kracht van feedbacK

  • In elk thema staan twee Test-jezelfs: een voor Mavo en een voor Nederlands. Dit is het moment waarop leerlingen zichzelf evalueren: Hoe heb ik het gedaan? Wat kan er de volgende keer beter?
  • De aparte Test-jezelfs zorgen ervoor dat je de leervorderingen voor Mavo en voor Nederlands beter in kaart kunt brengen. Op die manier is gerichte feedback en feedforward mogelijk. 

OP PELCKMANS PORTAAL

Op Pelckmans Portaal vinden de leerlingen extra oefeningen voor­
maatschappelijke vorming en Nederlands. Leerkrachten kunnen de leeractiviteiten van de leerlingen volgen via het leerlingvolgsysteem en kunnen taken klaarzetten.


Match  5, Thema 2 Voor hetzelfde geld

  • In het Levenslab ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en attitudes die hen ‘maatschappelijk weerbaar’ maken om deel te nemen aan een uitdagende samenleving.
  • De rubriek Taallab zet in op herhaling van basiskennis en basisvaardigheden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat enkel via herhaling kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen.
  • In het Taallab leren de leerlingen met digitale talige hulpmiddelen werken, zoals een spellingcorrector, woordenlijst.org ...

Kennis en vaardigheden


Doorheen de thema’s is er een integratie van kennis en vaardigheden, opgebouwd volgens duidelijke leerlijnen en stappenplannen. Efficiënte informatieverwerving en -verwerking in functionele contexten staan daarbij voorop.


Match  5, Thema 4 Keuzestress

Appelblauwzeegroene lessen: Nederlands


De lessen Nederlands herken je aan de appelblauwzeegroene kleur van de ­titelbalken en bladzijdenummers. Heel wat lessen werken naar een ­productieve eindopdracht in een realistische context en zijn opgebouwd volgens de OVUR-strategie.

Match 5 , Thema 1 Goed in je vel

Ook natuurwetenschappen komt aan bod. Tekst en beeld vormen samen een sterk verhaal. Via authentiek bronnenmateriaal, wetenschappelijke onderzoeksmethodes, metingen en eenvoudige proefjes oefenen de leerlingen de doelen.

Maatschappelijke vorming-Nederlands

Oranje lessen: mavo

De lessen Mavo herken je aan de oranje titelbalken en bladzijdenummers.
Het authentieke bronnenmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen en activeert hun voorkennis. De creatieve opdrachten op verschillende niveaus ­stimuleren de leerlingen en je realiseert meteen ook doelen voor artistieke vorming.

Match  5, Thema 2 Voor hetzelfde geld

Structuur is belangrijK

Elke dubbele bladzijde vormt een overzichtelijk geheel. Bovenaan de bladzijde vind je de belangrijkste doelen van de les. In helder geformuleerde groene kaders ontdekken leerlingen vaardigheden en feitenkennis. Je hebt je instructiefiches dus direct bij de hand.


Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm