Comfortabel lesgeven met MATCH

minimumdoelen en leerplandoelen

In de handleiding vind je een overzicht van de minimumdoelen. Daarnaast leggen we je uit hoe je die met Match kunt realiseren en evalueren, zowel per vak apart als geïntegreerd. Om de nieuwe minimumdoelen  te bereiken, is een opbouw via een doordachte leerlijn noodzakelijk. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje. De minimumdoelen moeten gerealiseerd worden op het einde van de derde graad. Dat wil zeggen dat bepaalde leerstof pas aan bod komt in Match 6.


De jaarplanning

Op Pelckmans Portaal vind je een aanpasbare jaarplanning. Die informatie vind je ook op Smartschool.


Handleiding

Centraal in de handleiding staan de leerwerkboeken mét oplossingen. In de marges vind je:

 • didactische tips
 • differentiatietips en alternatieve werkvormen
 • extra materiaal om te differentiëren
 • taalsteun en talensensibilisering
 • overzicht van materiaal op Pelckmans Portaal met toelichting


Match 4 Maatschappelijke vorming - Nederlands Handleiding

AAN DE SLAG MET SLIMME DIGITALE TOOLS!

De instructievideo’s bij sommige groene kaders bouwen de leerstof stap voor stap op. Op het einde krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld. Je kunt de video’s op verschillende manieren inzetten: 

 • bij de aanbreng van de leerstof 
 • bij de verwerking van de leerstof: als remediëring

Met de digitale toetsen test je de kennis van verschillende lessen: 

 • onmiddellijk resultaat 
 • foutenspecifieke feedback

VANAF SEPTEMBER 2023

 • Het toevoegen van eigen bookwidgets op maat van je leerlingen
 • Het toevoegen van eigen materiaal als taak

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm