NATUURWETENSCHAPPEN: over bevruchting bij de mens, stamcel, embryo, foetus ...
WISKUNDE: over statistiek en gegevens verzamelen, 2D en 3D ...

Thema 5     Mijn lijf # mijn leven

Inhouden van het derde jaar

NATUURWETENSCHAPPEN: over kracht, druk, snelheid ...
WISKUNDE: over omtrek, oppervlakte, symmetrie, 2D en 3D ...

Thema 2    On the move: beweeg mee!

NATUURWETENSCHAPPEN: over schimmels, bacteriën, virussen, CO-vergiftiging ...
WISKUNDE: over een breuk nemen van een getal, breuken optellen en aftrekken, de relatie breuk-kommagetal ...

Thema 3    Een menswaardig leven

NATUURWETENSCHAPPEN: over geluid, veiligheidspictogrammen, veiligheidsrichtlijnen ...
WISKUNDE: over procenten, grafieken ...

Thema 6    Vandaag besteld, morgen geleverd

Natuurwetenschappen-wiskunde op maat van jouw leerlingen

NATUURWETENSCHAPPEN: over natuurwetenschappen rondom jou, vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en mengsels ...
WISKUNDE: over cijfers en getallen, afronden, bewerkingen met cijfers ...

Thema 1    Me, myself and I

In deze twaalf thema’s van het derde en het vierde jaar komen alle eindtermen en leerplandoelen voor natuurwetenschappen en wiskunde aan bod.

NATUURWETENSCHAPPEN: over micro-organismen, schimmels, bacteriën, virussen, antibiotica, vaccinatie ...
WISKUNDE: over recht evenredig, omgekeerd evenredig en niet-evenredige grootheden, geldwaarde, valuta, wisselkoersen, oppervlakte ...

Thema 4    Zomerplannen

NATUURWETENSCHAPPEN: over energie, stralingsenergie, elektrische energie ...
WISKUNDE: de relatie procent-breuk-kommagetal, procent nemen van een getal, procenten berekenen ...

Thema 4    My smartphone # my life

NATUURWETENSCHAPPEN: over primaire en secundaire geslachtskenmerken, bevruchting, anticonceptie ...
WISKUNDE: over statistiek en gegevens verzamelen, gegevens zichtbaar voorstellen, misconcepties bij grafische voorstellingen ...

Thema 5     In vuur en vlam

NATUURWETENSCHAPPEN: over temperatuur versus klimaat, energie en energieomzetting ...
WISKUNDE: over breuken, procenten, kommagetallen ...

Thema 2    De wereld draait door

NATUURWETENSCHAPPEN: oover mengsels en scheidingstechnieken, chemische stoffen en formules in het dagelijkse leven, kilocalorie, decibelschaal ...
WISKUNDE: over inhoudsmaten, berekeningen met inhoudsmaten, concentratie, breuken ...

Thema 3    Waar is dat feestje?

NATUURWETENSCHAPPEN: over de wet van behoud van energie, technologie en veiligheid, veiligheidsuitrusting ...
WISKUNDE: over grafieken en tabellen i.v.m. ongevallencijfers, afstand, tijd, snelheid ...

Thema 6    On the road

NATUURWETENSCHAPPEN: over problemen oplossen met wetenschap, zelf onderzoek doen, soorten krachten, zwaartekracht, snelheid ...
WISKUNDE: over cijfers en getallen, afronden, rekenen met procenten, grafieken, diagrammen, histogrammen ...

Thema 1    Generatie Z aan zet

Inhouden van het vierde jaar

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm