DE KRACHT VAN FEEDBACK

Op Pelckmans Portaal vind je parallel aan de Test jezelf mogelijke evaluatie- vragen. De evaluatie-instrumenten kunnen gebruikt worden voor formatieve en summatieve evaluatie, gespreide evaluatie, permanente evaluatie of examens.

  • In elk thema staan twee Test-jezelfs: één voor natuurwetenschappen en één voor wiskunde. Dit is het moment waarop leerlingen zichzelf evalueren: Hoe heb ik het gedaan? Wat kan er de volgende keer beter?
  • De aparte Test-jezelfs zorgen ervoor dat je de leervorderingen voor natuurwetenschappen en voor wiskunde beter in kaart kunt brengen. Op die manier is gerichte feedback een feedforward mogelijk.
  • In de Test jezelf wiskunde krijgen leerlingen oefeningen op verschillende niveaus en gaan ze na of ze het basisniveau bereiken.

HULP BIJ EVALUATIE

Uit: Match 3, Thema 4 My smartphone # my life

NatUURWETENSCHAPPEN-WISKUNDE

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm