Uit: Match 4, Thema 4 Zomerplannen

GELE LESSEN: NATUURWETENSCHAPPEN

De eindtermen en leerplannen leggen de lat hoog voor natuurwetenschappen. Via authentiek bronnenmateriaal, wetenschappelijke onderzoeksmethodes, metingen en eenvoudige proefjes oefenen de leerlingen de STEM-doelen.

De lat hoog voor natuurwetenschappen

De lessen natuurwetenschappen herken je makkelijk aan de gele titelbalken en bladzijdenummers. Tekst en beeld vormen samen een sterk verhaal. Bovenaan de bladzijde vind je de belangrijkste doelen van de les. In helder geformuleerde, groene kaders ontdekken leerlingen vaardigheden en feitenkennis. Je hebt je instructiefiches dus direct bij de hand.

Natuurwetenschappen-wiskunde

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm