Inhouden van het vierde jaar

MAVO: over gezondheid, ziekenfondsen, sporten en e-sporten, instructiefilmpjes maken, kunst en sport, tips voor bewegen ...
NEDERLANDS: over topische vragen stellen, een e-mail schrijven, een infographic maken, een kortfilm bekijken, dia's voor een presentatie ontwerpen, leeservaring verwoorden ...

Thema 2    On the move: beweeg mee!

MAVO: over basisbehoeften, armoede, bronnenonderzoek, emoties in de kunst, rechten en plichten, moderne slavernij, goede doelen ...
NEDERLANDS: over het verband oorzaak en gevolg, je mening onderbouwen met argumenten, de tegenwoordige tijd, IMS-structuur, een telefoongesprek voeren ...

Thema 3    Een menswaardig leven

MAVO: over een online reputatie, de gevaren van online aankopen, e-commerce en logistiek, globalisering, gezinsbudget, ruimtelijke planning, lenen en kredieten ...
NEDERLANDS: over lees- en woordenschatstrategieën, een review schrijven, kritisch omgaan met (online)reclame, een klacht formuleren ...

Thema 6    Vandaag besteld, morgen geleverd

Maatschappelijke vorming-Nederlands op maat van jouw leerlingen

MAVO: over je identiteit, je omgeving, diversiteit, situeren in tijd en ruimte ...
NEDERLANDS: over oriënterend lezen, zoekend lezen, je leesprofiel bepalen, spreken over je toekomst, hoofdletters ...

Thema 1    Me, myself and I

In deze twaalf thema’s van het derde en het vierde jaar komen de eindtermen en leerplandoelen voor maatschappelijke vorming en Nederlands aan bod.

MAVO: over slaaphygiëne, overgang naar volwassenheid, de eerste keer, sexting, grenzen stellen, loverboys ...
NEDERLANDS: over taal en identiteit, vooroordelen, stereotypen, onbekende woorden in teksten, feedback geven, bronnen beoordelen, tekstverbanden ...

Thema 5     Mijn lijf # mijn leven

MAVO: over de apps op je smartphone, de invloed van sociale media, portretrecht en privacy, duurzame ontwikkeling, bodyshaming, haatspraak en cyberpesten, kunstmatige intelligentie ...
NEDERLANDS: over onderwerp en hoofdgedachte van teksten, intensief lezen, de verleden tijd, heldere berichten schrijven, emojipoëzie ...

Thema 4    My smartphone # my life

MAVO: over grenzen aanvoelen, zelfrespect en zelfwaardering, lichaamshygiëne, verliefdheid en liefdesverdriet, hulporganisaties, gender, relatievormen, grensoverschrijdend gedrag ...
NEDERLANDS: over notities nemen, manieren om te reageren, het vergelijkend verband, dialecten, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, het voltooid deelwoord, een meningvormende discussie voeren ...

Thema 5     In vuur en vlam

Inhouden van het derde jaar

MAVO: over de grote wereldproblemen: klimaatopwarming, milieuvervuiling, drugs, migratie, racisme, discriminatie, kolonialisme, genderongelijkheid ...
NEDERLANDS: over feiten en meningen, hoofdgedachte, bronnen onderzoeken, leestekens, probleemoplossende discussie, tekstverbanden, leeservaring verwoorden ...

Thema 2    De wereld draait door

MAVO: over feestdagen, nostalgie, traditie, identiteit, groepsidentiteit, gezonde levensstijl, voeding, voedselverspilling ...
NEDERLANDS: over kritisch kijken, reclame, topische vragen, meningvormende discussie, een agenda maken, een persuasieve tekst schrijven, een uitnodiging ...

Thema 3    Waar is dat feestje?

MAVO: over gedrag in het verkeer, verzekeringen, contracten, ongevallen, aanrijdingsformulier, EHBO, hulpdiensten, een uitstap plannen ...
NEDERLANDS: over leeservaring verwoorden, discussie voeren, een formulier invullen, een tekst schematiseren, gevoelswaarde van woorden ...

Thema 6    On the road

MAVO: over generaties, opgroeien en ouder worden, bronnen onderzoeken, situeren in tijd en ruimte, kunstvormen, een moodboard maken, vergrijzing, demografie, bevolkingsdiagram, hemellichamen, aardrotatie en aardrevolutie ...
NEDERLANDS: over leesstrategieën toepassen, flaptekst, topische vragen, de onvoltooid tegenwoordige tijd, de hoofdletters, het communicatieschema ...

Thema 1    Generatie Z aan zet

MAVO: over vakantieplannen, vrijwilligerswerk, massatoerisme, duurzaamheid, vakantiejob, studentencontract, budgetteren ...
NEDERLANDS: over kritisch kijken, influencers, een vlog maken, de onvoltooid verleden tijd, poëzie, een videogedicht maken, solliciteren voor een vakantiejob, lichaamstaal ...

Thema 4    Zomerplannen

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm