ORANJE LESSEN: MAVO

Elke dubbele bladzijde vormt een overzichtelijk geheel. Bovenaan de bladzijde vind je de belangrijkste doelen van de les. In helder geformuleerde groene kaders ontdekken leerlingen vaardigheden en feitenkennis. Je hebt je instructiefiches dus direct bij de hand.

De lessen mavo herken je aan de oranje titelbalken en bladzijdenummers. Het authentieke bronnenmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen en activeert hun voorkennis. De creatieve opdrachten op verschillende niveaus stimuleren de leerlingen en je realiseert meteen ook doelen voor artistieke vorming.

uit Match 4, Thema 1, Generatie Z aan zet

Structuur is belangrijk

Maatschappelijke vorming-nederlands

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm