Uit: Match 3 Natuurwetenschappen-Wiskunde Handleiding

De jaarplanning

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de 16 sleutelcompetenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

Comfortabel lesgeven met MATCH

We willen Match ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van. We bieden veel extra materiaal aan dat je al dan niet kunt inzetten in de klas.

AAN DE SLAG MET SLIMME DIGITALE TOOLS NIEUW!

De instructievideo's bij sommige groene kaders bouwen de leerstof stap voor stap op. Op het einde krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld. Je kunt de video's op verschillende manieren inzetten:

  • bij de aanbreng van de leerstof
  • bij de verwerking van de leerstof: als remediëring

Met de digitale toetsen test je de kennis van sommige lessen. Je krijgt onmiddellijk het resultaat van je leerlingen.

In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen. Daarnaast leggen we je uit hoe je die met Match kunt realiseren en evalueren, zowel per vak apart als geïntegreerd. De nieuwe eindtermen en leerplannen zijn best wel uitdagend voor de A-finaliteit. Om ze te bereiken, is een opbouw via een doordachte leerlijn noodzakelijk. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje.


De eindtermen en leerplannen

Centraal in de handleiding staan de leerwerkboeken mét oplossingen. In de marges vind je:

  • didactische tips
  • differentiatietips en alternatieve werkvormen
  • extra materiaal om te differentiëren
  • taalsteun en talensensibilisering
  • overzicht van materiaal op Pelckmans Portaal met toelichting

Handleiding

hulpkaarten

De hulpkaarten Maatschappelijke vorming- Nederlands en de hulpkaarten Natuurwetenschappen-Wiskunde bevatten visuele algoritmes die de leerstof op verschillende manieren presenteren. Ze helpen de leerlingen om opdrachten strategisch en efficiënt aan te pakken.

Didactische posters bij Maatschappelijke vorming-Nederlands en bij Natuurwetenschappen-Wiskunde

POSTERS

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm