VANAF SEPTEMBER 2023

  • Het toevoegen van eigen bookwidgets op maat van je ­leerlingen
  • Het toevoegen van eigen materiaal als taak

Markt 5 Economie Werkboek

Markt 5 Economie Werkboek

De digitale Test jezelf kunnen leerlingen gebruiken ter voor­bereiding van een toets of examen. Deze testen bestaan uit gesloten vragen (meerkeuze, dropdown, sorteren …) en worden automatisch verbeterd.

De digitale voorstelling van bepaalde grafieken voeren de leerlingen uit via Pelckmans Portaal, waar ze ook extra ondersteuning kunnen vinden.

Via opdrachten
de theorie verwerken


Leerlingen verwerken de info via de opdrachten die nauw aansluiten bij de beoogde doelen. De opdrachten zijn didactisch sterk uitgewerkt.

Test jezelf

Leerlingen testen hun kennis via nieuwe cases. In de Test jezelf komen via een hele reeks vragen alle doelen aan bod.

Leerstof verwerken

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm