De nieuwe eindtermen en leerplannen zorgen voor een veranderde inhoudelijke invulling voor het vak economie in de tweede graad. De lat ligt hoog. In de inhoudstafels zie je hoe de inhouden evenwichtig en logisch verdeeld zijn over de twee jaren. De keuze die het auteursteam maakte op basis van de actoren van de economische kringloop, zorgt voor een heldere leerlijn in de tweede graad.
In het vierde jaar bouwen we verder op de leerstof van het derde jaar. In beide jaren komt dubbelboekhouden aan bod vanuit een geleidelijke opbouw, zodat er een stevige voorbereiding is op de derde graad.

Heldere inhoudelijke lijn

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm