Auteurs

Roald Devooght
Hanne Malfait
Ann Van Herck
Peter Van der Eedt
Dirk Van Deuren

De tutorials wijzen leerlingen de weg om steeds meer ICT‐vaardig en ‐geletterd te worden. Ze zijn inzetbaar in de ICT‐les en/of over de verschillende vakken heen. Samen zijn ze een ondersteuning, een naslagwebsite en hulplijn bij het uitvoeren van ICT‐opdrachten, over de vakken heen.

Tutorials
OPDRACHTEN

Het pakket opdrachten is voor leerkrachten samengebracht in een digiboek. Daar kun je – in overleg met de collega’s – kiezen welke opdracht je realiseert. Download de opdracht en maak ze concreet voor jouw vak. Je kunt daarbij aanpassen, toevoegen, of verwijderen zodat het op maat is van jouw lespraktijk.

Het realiseren van de eindtermen voor digitale competentie is een uitdaging voor elke school, voor elk lerarenteam. Iedereen weet dat de onlinewereld continu verandert en dat communicatie steeds meer in digitale omgevingen verloopt. Digitaal competent zijn, is een must vandaag.
In Pelckmans ICT voor de eerste graad werd het fundament gelegd voor de digitale vaardigheden en het computationeel denken. In de tweede graad bouwen we hierop verder.

DIGITALE COMPETENTIE

Onderwijsvernieuwing tweede graad

Beste leerkracht

In september start de onderwijsvernieuwing in het vierde jaar. Pelckmans blijft leerkrachten ondersteunen bij deze verandering en zet de didactische vernieuwing in haar lesmethodes verder. We kiezen opnieuw voor een doordachte aanpak, behouden wat goed is en focussen daarbij op competentiegericht onderwijs.

Focus op jouw kerntaak

Technologie biedt meer dan ooit een belangrijke ondersteunende rol en evolueert mee: daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van lesmethodes een enorme tijd- en leerwinst oplevert. De lesmethodes zijn eenvoudig in gebruik en bieden structuur. Ze helpen ook om de progressie binnen een vak aanschouwelijk te maken en bieden kant-en-klare mogelijkheden tot differentiatie en een waaier aan werkvormen.

Zo houd jij tijd over voor je kerntaak: jonge mensen begeleiden in het vak waarin jij expert bent. Een taak waarin wij je maximaal ondersteunen

Want we weten dat je als leerkracht het verschil maakt. In een snel evoluerende wereld is dat belangrijker dan ooit. Onderwijs moet in de eerste plaats menselijke competenties stimuleren zoals creativiteit, basiskennis en sociale vaardigheden.

In deze folder maak je kennis met het aanbod van Pelckmans ICT tweede graad, een complete én hedendaagse lesmethode.

We wensen je veel succes toe!

Thom Pelckmans en het hele Pelckmans-team

In een snel evoluerende wereld is kwaliteitsvol onderwijs belangrijker dan ooit.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm