Focus Natuurwetenschappen 4

Focus Natuurwetenschappen 3

De digitale Test jezelf ­kunnen leerlingen gebruiken ter voor­bereiding van een toets of examen. De Test jezelf is voorzien van autocorrectie en feedback.

Je kunt in het digiboek de oplossingen van de ­oefeningen delen met je leerlingen.

wat leerlingen
moeten kunnen

De eerste opdracht bij een hoofdstuk bestaat telkens uit controlevragen. Daarmee kan de leerling een inschatting maken of hij/zij de lestekst goed begrepen heeft. De oplossingen van die controlevragen staan onderaan links op de pagina.
Nadien volgen opdrachten om de leerstof van het hoofdstuk verder te verwerken.

Test jezelf:
in het boek en op Pelckmans Portaal

In de Test jezelf kunnen leerlingen hun kennis toetsen. De volgorde van de vragen volgt de opbouw van de hoofdstukken in het thema. 

De oplossingen worden achteraan de Test jezelf gebundeld en zijn voorzien van extra feedback om de leerling te ondersteunen bij het studeren.

veel en gedifferentieerd oefenen

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm