Thema 6    Warmte

1     Warmte en temperatuur
2    Warmtebalans
3    Faseovergangen

Thema 7    Micro-organismen

1     Bacteriën
2    Virussen
3    Schimmels
4    De negatieve rol van micro-organismen inperken
5    De positieve rol van micro-organismen binnen
       verschillende domeinen

Thema 8    Voortplanting bij de mens

1    Geslachtelijke voortplanting bij de mens
2    Voortplanting in relatie tot ecologie
3    Voortplanting in relatie tot gedrag en interacties
4    Voortplanting in relatie tot micro-organismen

Inhoud Focus Natuurwetenschappen 4

Thema 1    Druk

1     Druk op een vaste stof
2    Druk op een vloeistof
3    Druk in een vloeistof
4    Druk in een gas

Thema 2    Geluid

1     Ontstaan van geluid
2    Geluidsnelheid
3    Toonhoogte

Thema 3    Chemische reacties

1     Kenmerken van een chemische reactie
2    Wetten van een chemische reactie

Thema 4    Bouw van atomen

1      Historische evolutie van het atoommodel
2    Het Periodiek Systeem van de Elementen

Thema 5    Energie

1     Energiebronnen en -vormen
2    Behoud van energie
3    Vermogen
4    Rendement

Natuurwetenschappen vierde jaar

Thema 5    Zuivere stoffen voorstellen

1    Zuivere stoffen indelen
2    Samengestelde stoffen
3    Zuivere stoffen voorstellen
4    Atoomsoorten symbolisch voorstellen
5    Moleculen symbolisch voorstellen

Thema 6    Optica

1    Straling
2    Licht
3     Weerkaatsen, absorberen en doorlaten
4     Weerkaatsing bij spiegels
5     Lichtbreking

Thema 7    Krachten

1    Krachten ontdekken
2    Krachten voorstellen
3    De derde wet van Newton
4    Zwaartekracht
5    Gewicht
6    Normaalkracht
7    Krachten samenstellen

Thema 8    Beweging

1    Beschrijving van beweging
2    Eenparig rechtlijnige beweging
3    Snelheid als vectoriële grootheid
4    De eerste wet van Newton
5    De tweede wet van Newton

Inhoud Focus Natuurwetenschappen 3

Inleiding

1    Wat is natuurwetenschappen?
2    Onderzoek volgens een wetenschappelijke methode

Thema 1    Van prikkel tot reactie bij organismen

1    Het organisme als systeem
2    Van prikkel tot receptor bij dieren
3    Van receptor tot reactie bij dieren
4    Feedbacksysteem bij dieren: de bloedsuikerspiegel
5    Van prikkel tot receptor bij planten
6    Van receptor tot reactie bij planten
7    Feedbacksysteem bij planten: de waterhuishouding

Thema 2    Meten is weten 

1    Waarnemen
2    Grootheden en eenheden
3    De wetenschappelijke notatie
4    Meetresultaten voorstellen
5    Formules omvormen

Thema 3    Massadichtheid

1    Massa en volume
2    Het verband tussen massa en volume

Thema 4    Stoffen rondom ons

1    Chemie in ons dagelijkse leven
2    Werken met chemische stoffen
3    Voorwerpen versus stoffen
4    Soorten stofeigenschappen
5    Mengsels indelen
6    Mengsel scheiden in zuivere stoffen met scheidingstechnieken

STEM is niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Het zit verweven in onze samenleving. Ook voor leerlingen die een niet-wetenschappelijke richting volgen, is het nodig om enkele wetenschappelijke basisvaardigheden mee te geven, zodat ze de transfer kunnen maken naar contexten.

Natuurwetenschappen derde jaar

Heldere verdeling van de leerstof

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm