VEEL EN GEDIFFERENTIEERD OEFENEN

WAT DE LEERLINGEN MOETEN KUNNEN

Na de theorie volgt een uitgebreide oefeningenreeks met een waaier aan oefeningen van verschillende types op verschillende niveaus. Alle oneven oefeningen zijn voorzien van een uitgewerkte oplossing. Op die manier biedt Focus Fysica aan elke leerling een mogelijk opstapje. De volgorde van de vragen volgt de opbouw van de hoofdstukken in het thema.

De antwoordsleutel zorgt ervoor dat de leerling zelfstandig kan oefenen en zichzelf kan testen.

OP PELCKMANS PORTAAL

Een leerling die extra wil oefenen op een verdiepend niveau, kan op usolv-it oefenreeksen bij elk thema van Focus Fysica 5 vinden.

De digitale Test jezelf kunnen leerlingen gebruiken ter voorbereiding van een toets of examen. De formule met autocorrectie en feedback zorgt voor een minimum aan verbeterlast.

TEST JEZELF:
IN HET BOEK EN OP
PELCKMANS PORTAAL

Na de oefeningen staan in elk thema drie reeksen Test jezelf waarmee leerlingen hun kennis kunnen toetsen. Elke test bestaat uit 10 oefeningen van verschillende types. De moeilijkheidsgraad neemt toe per test, waardoor je kunt differentiëren en motiveren: elke leerling werkt op eigen niveau en tempo.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm