VOORUITBLIK OP
FOCUS FYSICA 6

* Onder voorbehoud van de definitieve minimumdoelen en leerplannen.

Thema 1 Beweging en kracht

Thema 2 Wetten van Newton toegepast

Thema 3 Arbeid en energie

Thema 4 Harmonische trillingen

Thema 5 Golven

Thema 6 Relativiteitstheorie 

Thema 7 De kwantumtheorie 

In Focus Fysica 5 brengen we het verhaal van het elektromagnetisme, de kern­fysica en de kwantumtheorie in een handboek, zonder invulruimte, maar wel met vragen en oefeningen.

Thema 2 Elektrische energie en potentiaal

 1. Potentiële elektrische energie in een homogeen veld
 2. Elektrische potentiaal in een homogeen veld
 3. Bronnen van spanning
 4. Spanning meten

Thema 6 Effecten van ioniserende straling

 1. Activiteit van straling
 2. Straling en het menselijk lichaam
 3. Andere vormen van straling
 4. Toepassingen 

Thema 7 De kwantumwereld

 1. Revolutionaire experimenten
 2. Toepassingen

Thema 5 De atoomkern en ioniserende straling

 1. Het kernmodel
 2. Bindingsenergie
 3. Energie uit kernen
 4. Straling
 5. Halveringstijd 

Thema 3 Magnetische kracht en velden

 1. Permanente magneet
 2. Het magnetisch veld
 3. Elektrische stroom en magnetisme
 4. Magnetisme op atomaire schaal
 5. Magnetische kracht
 6. De grootte van de magnetische inductie
 7. Toepassingen van magnetische velden en krachten

Thema 4 Elektromagnetische inductie

 1. Geïnduceerde elektrische stroom en spanning
 2. Inductie door magnetische kracht
 3. Toepassingen van elektromagnetische inductie
 4. Wisselspanningen en -stromen

Thema 1 Elektrische lading en velden

 1. Lading
 2. Lading in de materie
 3. De coulombkracht
 4. Het elektrisch veld

Inhoud Focus Fysica 5*

EEN HANDBOEK MET EEN HELDERE INHOUDELIJKE LIJN

FYSICA VIJFDE JAAR

Focus Fysica 5 is geschreven voor de wetenschappelijke en wiskundige richtingen van de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. 

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm