Inhoud Focus Fysica 4.1

Thema 1    Energie

 1. Arbeid
 2. Energiebronnen en -vormen
 3. Arbeid versus energie
 4. Mechanische energie
 5. Behoud van energie

Thema 2    Vermogen en rendement

 1. Vermogen
 2. Rendement

Thema 3    Druk

 1. Druk op een vaste stof
 2. Druk op een vloeistof en een gas
 3. Druk in een vloeistof
 4. Druk in een gas
 5. Totaaldruk in een vloeistof
 6. De wet van de verbonden vaten
 7. De wet van Archimedes

Thema 4    Gaswetten

 1. De toestandsfactoren van een gas
 2. Het verband tussen druk en temperatuur bij een constant volume
 3. Het verband tussen druk en volume bij een constante temperatuur
 4. Het verband tussen volume en temperatuur bij een constante druk
 5. De algemene gaswet  

Thema 5    Warmte

 1. Temperatuur
 2. Inwendige energie en warmte
 3. Merkbare warmte
 4. Warmtebalans
 5. Latente warmte

Thema 6    Elektriciteit

 1. Elektrische lading
 2. Elektrische spanning
 3. Elektrische stroom
 4. Elektrische stroomkring
 5. Het verband tussen spanning en stroom
 6. Het Joule-effect
 7. Elektrisch vermogen
 8. Elektrische schakelingen
 9. Gevaren van elektriciteit


Inhoud Focus Fysica 4.2

Thema 1    Arbeid

 1. Voorwaarden voor arbeid
 2. Kracht en verplaatsing hebben dezelfde richting
 3. Kracht en verplaatsing hebben een verschillende richting
 4. Grafisch bepalen van de arbeid

Thema 2    Energie

 1. Energiebronnen en -vormen
 2. Arbeid versus energie
 3. Mechanische energie
 4. Behoud van energie

Thema 3    Vermogen en rendement

 1. Vermogen
 2. Rendement

Thema 4    Druk

 1. Druk op een vaste stof
 2. Druk op een vloeistof en een gas
 3. Druk in een vloeistof
 4. Druk in een gas
 5. Totaaldruk in een vloeistof
 6. De wet van de verbonden vaten
 7. De wet van Archimedes

Thema 5    Gaswetten

 1. De toestandsfactoren van een gas
 2. Het verband tussen druk en temperatuur bij een constant volume en een constante hoeveelheid gas
 3. Het verband tussen druk en volume bij een constante temperatuur en een constante hoeveelheid gas
 4. Het verband tussen volume en temperatuur bij een constante druk en een constante hoeveelheid gas
 5. Het verband tussen druk, volume en temperatuur bij een constante hoeveelheid gas

Thema 6    Warmte

 1. Temperatuur
 2. Inwendige energie en warmte
 3. Merkbare warmte bij temperatuursveranderingen
 4. Warmtebalans
 5. Latente warmte bij faseovergangen

Thema 7    Elektriciteit

 1. Elektrische lading en elektrisch veld
 2. Elektrische spanning
 3. Elektrische stroom
 4. Elektrische stroomkring
 5. Het verband tussen spanning en stroom
 6. Het Joule-effect
 7. Elektrisch vermogen
 8. Elektrische schakelingen
 9. Gevaren van elektriciteit

Fysica vierde jaar

In het vierde jaar gaan de leerlingen verder met het ontdekken van de wonderlijke wereld van fysica door dieper in te gaan op het concept druk bij vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Daarnaast bestuderen ze energie, energieomzettingen, gaswetten, warmte en elektriciteit.

Inhoud Focus Fysica 3.2

Thema 1    Meten is weten

 1. Wat is fysica?
 2. Onderzoek volgens een wetenschappelijke methode
 3. Waarnemen
 4. Meetresultaten
 5. Rekenen met meetresultaten
 6. Scalaire en vectoriële grootheden
 7. Meetresultaten voorstellen
 8. Formules omvormen

Thema 2    Massadichtheid

 1. Het deeltjesmodel
 2. Massa en volume
 3. Het verband tussen massa en volume

Thema 3    Optica

 1. Licht
 2. Weerkaatsing bij vlakke spiegels
 3. Lichtbreking
 4. Lenzen

Thema 4    Krachten

 1. Krachten ontdekken
 2. De derde wet van Newton
 3. Krachten samenstellen
 4. Zwaartekracht
 5. Gewicht
 6. Normaalkracht
 7. Veerkracht
 8. Statische wrijvingskracht
 9. De wet van Archimedes
 10. Krachten ontbinden
 11. Draaiend effect van een kracht

Thema 5    Beweging

 1. Beschrijving van beweging
 2. De eerste wet van Newton
 3. Eenparig rechtlijnige beweging
 4. Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging
 5. De tweede wet van Newton
 6. Verticale worp

Inhoud Focus Fysica 3.1

Thema 1    Meten is weten

 1. Wat is fysica?
 2. Onderzoek volgens een wetenschappelijke methode
 3. Waarnemen
 4. Meetresultaten
 5. Rekenen met meetresultaten
 6. Scalaire en vectoriële grootheden
 7. Meetresultaten voorstellen
 8. Formules omvormen

Thema 2    Massadichtheid

 1. Het deeltjesmodel
 2. Massa en volume
 3. Het verband tussen massa en volume

Thema 3    Krachten

 1. Krachten ontdekken
 2. De derde wet van Newton
 3. Krachten samenstellen
 4. Zwaartekracht
 5. Gewicht
 6. Normaalkracht
 7. Veerkracht

Thema 4    Beweging

 1. Beschrijving van beweging
 2. De eerste wet van Newton
 3. Eenparig rechtlijnige beweging
 4. Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging
 5. De tweede wet van Newton

In Focus Fysica bestuderen en verklaren leerlingen fysische fenomenen via een wetenschappelijke methode. Op een kritische en nieuwsgierige manier leggen ze verbanden tussen meetresultaten en verschijnselen. Daarbij spitsen ze zich toe op kracht en beweging, structuur en eigenschappen van materie, energie en – in richtingen met 2 uur fysica – ook op straling.

fysica derde jaar

heldere verdeling van de leerstof

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm