Een gestructureerde lestekst vormt een uitgebreide ondersteuning bij het verwerken van de leerstof. Afbeeldingen, tekeningen en figuren verhelderen de tekst en helpen leerlingen om het abstracte beter te begrijpen. Kernbegrippen staan groen vet in de lestekst.

TEKST EN BEELD VORMEN SAMEN EEN STERK VERHAAL

WAT DE LEERLINGEN MOETEN WETEN


Uit Focus Biologie 5/6 DNA en genexpressie Handboek

HEB IK HET BEGREPEN?


Per hoofdstuk krijgen de leerlingen enkele controlevragen. Het zijn eenvoudige vragen waarmee ze snel kunnen nagaan of ze de kern, de essentie van de theorie begrepen hebben. De oplossingen staan in het boek.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm