* Onder voorbehoud van de definitieve minimumdoelen en leerplannen.

Het centrale dogma van proteïnesynthese
De genetische code
Transcriptie: van gen tot pre-mRNA
RNA-modificatie: van pre-mRNA tot mRNA
Translatie: van mRNA tot proteïne
Transcriptie en translatie in prokaryoten
De controle van genexpressie

Thema 4– Genexpressie
1
2
3
4
5
6
7

De celcyclus
De Interfase
Mitose en cytokinese in een dierlijke cel
Meiose in dierlijke cellen
Celdeling bij andere organismen
Controle van de celcyclus

Thema 3 – De celdeling
1
2
3
4
5
6

Het erfelijk materiaal
Structuur van chromosomen bij eukaryoten
DNA-replicatie bij eukaryoten
DNA-replicatie bij prokaryoten

Thema 2 – DNA-organisatie en -replicatie
1
2
3
4

Homeostase en het interne milieu
Afweer- of immuunsysteem
Immunologische toepassingen
Immuunstoornissen

Thema 1 – Immunologie
1
2
3
4

Inhoudstafel Focus Biologie 5/6 DNA en genexpressie *

Thema 1 – Seksualiteit en voortplanting bij de mens
Thema 2 – Genetica
Thema 3 – Biotechnologie
Thema 4 – Biologische evolutie

Inhoudstafel Focus Biologie 6 Genetica en evolutie *

EEN HANDBOEK MET EEN HELDERE INHOUDELIJKE LIJN

Heterotrofe organismen en energie
Celademhaling
Aerobe celademhaling
Anaerobe celademhaling
Aanpassingen aan de aerobe ademhaling in het menselijk lichaam

Thema 5 – Celademhaling
1
2
3
4
5

Autotrofe organismen en energie
Fotosynthese
Factoren met een invloed op de fotosynthese
Synthese en opslag van biomoleculen

Thema 4– Fotosynthese
1
2
3
4

Metabolisme
Kenmerken van enzymen
Factoren die de enzymwerking beïnvloeden
Toepassingen van enzymwerking: de spijsvertering

Thema 3 – Enzymen
1
2
3
4

Transport doorheen membranen
Passief transport: diffusie en osmose
Actief transport

Thema 2 – Stofuitwisseling
1
2
3

Organisatieniveaus
Prokaryoot en eukaryoot
Lichtmicroscopische bouw van een eukaryote cel
Elektronenmicroscopische bouw van een eukaryote cel

Thema 1 – Functionele bouw van de cel
1
2
3
4

Inhoudstafel Focus Biologie 5 Cel en celprocessen *

Biologie derde graad

Focus Biologie is voor de wetenschappelijke en wiskundige doorstroomrichtingen. Om scholen en leerkrachten te laten kiezen hoe de graaduren verdeeld worden, voorzien we drie handboeken met veel didactische mogelijkheden. Focus Biologie 5/6 DNA en genexpressie kan in beide jaren gebruikt worden. 


Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm