Inhoud Focus Biologie 4.1

Thema 1    Ecologie

 1. Ecosystemen
 2. Biodiversiteit in ecosystemen
 3. Energiestromen en kringlopen in ecosystemen
 4. Het belang van ecosystemen voor de mens
 5. De invloed van de mens op ecosystemen

Thema 2    Populaties en het dynamisch evenwicht

 1. De levensgemeenschap
 2. Draagkracht en dynamisch evenwicht
 3. Verstoring van draagkracht en dynamisch evenwicht

Thema 3    Interactie en gedrag

 1. Interactievormen tussen organismen
 2. Interspecifieke interacties
 3. Interspecifieke interacties tussen micro-organismen en de mens
 4. Intraspecifieke relaties en gedrag
 5. Communicatie

Thema 4    Classificatie

 1. Evolutie leidt tot biodiversiteit
 2. Inzicht in biodiversiteit door classificatie
 3. Recente classificatiesystemen

Thema 5    Voortplanting bij de mens

 1. Geslachtelijke voortplanting bij de mens
 2. Voortplanting in relatie tot ecologie
 3. Voortplanting in relatie tot populaties en het dynamisch evenwicht
 4. Voortplanting in relatie tot interacties en gedragInhoud Focus Biologie 4.2

Thema 1    Ecologie

 1. Ecosystemen
 2. Biodiversiteit in ecosystemen
 3. Ontstaan en ontwikkeling van ecosystemen
 4. Energiestromen en kringlopen in ecosystemen
 5. Het belang van ecosystemen voor de mens
 6. De invloed van de mens op ecosystemen

Thema 2    Populaties en het dynamisch evenwicht

 1. De levensgemeenschap
 2. Draagkracht en dynamisch evenwicht
 3. Verstoring van draagkracht en dynamisch evenwicht

Thema 3    Interactie en gedrag

 1. Interactievormen tussen organismen
 2. Interspecifieke interacties
 3. Interspecifieke interacties tussen micro-organismen en de mens
 4. Intraspecifieke relaties en gedrag
 5. Communicatie

Thema 3    Classificatie

 1. Evolutie leidt tot biodiversiteit
 2. Inzicht in biodiversiteit door classificatie
 3. Recente classificatiesystemen

Thema 5    Micro-organismen

 1. Bacteriën en archaea
 2. Virussen
 3. Gisten
 4. Protozoa
 5. Eencellige algen

Thema 6    Voortplanting bij de mens

 1. Geslachtelijke voortplanting bij de mens
 2. Voortplanting in relatie tot ecologie
 3. Voortplanting in relatie tot populaties en het dynamisch evenwicht
 4. Voortplanting in relatie tot interacties en gedrag
 5. Voortplanting in relatie tot micro-organismen

Biologie vierde jaar

In het vierde jaar ligt de nadruk niet meer op het organisme als individu, maar staat de biodiversiteit centraal. De rol van de biodiversiteit binnen ecosystemen en de daarbij horende materie en energiestromen worden bestudeerd. De biodiversiteit als reden tot classificatie wordt toegelicht. Daarnaast komen de verschillende relaties tussen organismen onderling aan bod: gedrag, interactie, voortplanting …

Inhoud Focus Biologie 3.2

Thema 1    Van prikkel tot reactie bij organismen

 1. Het organisme als systeem
 2. Van prikkel tot reactie bij dieren
 3. Het organisme beschermt zich tegen overprikkeling
 4. Van prikkel tot reactie bij planten

Thema 2    Lichtprikkels en zien

 1. Van lichtprikkel tot reactie
 2. Bouw van het oog (macroscopisch)
 3. Beeldvorming in het oog
 4. Bouw van het oog (microscopisch)
 5. Interpretatie door de hersenen

Thema 3    Geluidsprikkels en horen

 1. Van geluidsprikkel tot reactie
 2. Bouw van het oor
 3. Werking van het oor
 4. Stereofonisch horen

Thema 4    Zwaartekrachtprikkels en evenwicht

 1. Van zwaartekrachtprikkel tot reactie
 2. Bouw van het evenwichtsorgaan
 3. Werking van het evenwichtsorgaan

Thema 5    Spieren

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Het skelet, aanhechtingsplaats voor spieren
 3. Spieren zorgen voor beweging

Thema 6    Klieren

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Soorten klieren
 3. Bouw en werking van klieren

Thema 7    Coördinatie tussen prikkels en reactie: het zenuwstelsel

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Indeling van het zenuwstelsel
 3. Bouw en functie van het zenuwstelsel
 4. Bouw en werking van zenuwcellen
 5. Gewilde bewegingen en reflexen

Thema 8    Coördinatie tussen prikkels en reactie: het hormonaal stelsel

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Productie en werking van hormonen
 3. Coördinerende rol van het endocriene stelsel

Thema 9    Homeostase bij planten

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Bouw van de bloemplant
 3. Organen van de bloemplant
 4. Weefsel van de bloemplant
 5. Cellen van de bloemplant
 6. Conductoren: hormonen als signaalmoleculen
 7. Reactie op prikkels
 8. Homeostase: waterhuishouding

Inhoud Focus Biologie 3.1

Thema 1    Van prikkel tot reactie bij organismen

 1. Het organisme als systeem
 2. Van prikkel tot reactie bij dieren
 3. Van prikkel tot reactie bij planten

Thema 2    Lichtprikkels en zien

 1. Van lichtprikkel tot reactie
 2. Bouw van het oog (macroscopisch)
 3. Beeldvorming in het oog
 4. Bouw van het oog (microscopisch)
 5. Interpretatie door de hersenen

Thema 3 Effectoren: spieren en klieren

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Het skelet, aanhechtingsplaats voor spieren
 3. Spieren zorgen voor beweging
 4. Soorten klieren

Thema 4    Coördinatie tussen prikkels en reactie: het zenuwstelsel en het hormonaal stelsel

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Indeling van het zenuwstelsel
 3. Bouw en functie van het zenuwstelsel
 4. Bouw en werking van zenuwcellen
 5. Gewilde bewegingen en reflexen
 6. Productie en werking van hormonen
 7. Coördinerende rol van het endocriene stelsel

Thema 5    Homeostase bij planten

 1. Van prikkel tot reactie
 2. Organen van de bloemplant
 3. Weefsels van de bloemplant
 4. Cellen van de bloemplant
 5. Conductoren: hormonen als signaalmoleculen
 6. Homeostase: waterhuishouding


In Focus Biologie ontdekken leerlingen hoe organismen reageren op voortdurende veranderingen in hun inwendig en uitwendig milieu. Ze bestuderen de processen die ertoe bijdragen dat soorten samenleven, overleven en zich voortplanten in een biodiverse wereld. Focus Biologie 3 neemt elke leerling mee in het verhaal van de homeostase. Leerlingen ontdekken het belang van de homeostase voor het overleven van organismen en soorten.

biologie derde jaar

heldere verdeling van de leerstof

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm