Filosofie was nog nooit zo boeiend

Een graadboek

Filosofie 5-6 is een flexibel handboek waarbij je als leerkracht zelf kunt kiezen wat in welk leerjaar aan bod kan komen.  Het is zowel voor de richting Humane wetenschappen als voor de richting Welzijnswetenschappen geschreven. Op Pelckmans Portaal bieden we voor beide doelgroepen variatie aan in casussen en teksten om differentiatie mogelijk te maken. Bovendien biedt het werken met de +ideeën kansen tot verdieping en verbreding.

Inhoudstafel Filosofie 5-6*

1 Wat is filosofie?
        Filosoferen kun je leren: filosofische dialoog schrijven vanuit
        verwondering 

        Filosoferen kun je leren: filosofisch essay schrijven
        Iedereen filosoof: filosofisch essay schrijven  

2    Filosofische antropologie
        2.1    Het lot van de mens: geboren worden en sterven
            Filosoferen kun je leren: filosofische teksten lezen 
        2.2    Emoties
            Filosoferen kun je leren: filosofische teksten lezen 
        2.3    De rede
            Iedereen filosoof: filosofisch essay schrijven

3    Moraalfilosofie
        3.1    Wat is het goede?
            Filosoferen kun je leren: definitiegesprek 
        3.2    Het juiste handelen
            Filosoferen kun je leren: gedachte-experiment
        3.3    Zorgethiek
            Iedereen filosoof: debat

4 Wetenschapsfilosofie
        4.1    Wat is wetenschap? 
             Filosoferen kun je leren: drogredenen herkennen
        4.2    Hoe doen we best aan wetenschap? 
             Filosoferen kun je leren: confirmation biases herkennen
             Iedereen filosoof: debat

5    Zijns- en kenleer
        5.1    Denken aan al wat is
            Filosoferen kun je leren: filosofische teksten lezen 
        5.2    Hoe kan ik de werkelijkheid kennen?
            Iedereen filosoof: filosofische tekst schrijven

6    Politieke filosofie
        6.1    ‘Politeia’
            Filosoferen kun je leren: debat 
       6.2    Legitimiteit en rechtvaardigheid
            Filosoferen kun je leren: definitiegesprek
            Iedereen filosoof: redevoering schrijven

Portfolio

*Onder voorbehoud van de definitieve minimumdoelen en leerplannen.

huis van de filosofie

Op Pelckmans Portaal kunnen leerlingen rondneuzen in het Huis van de filosofie. Zo vinden ze in de Kamer van de mens een waaier aan vragen die in de filosofische antropologie gesteld worden. Ze kunnen doorklikken op een aantal filosofen die hierover nadachten en zo meer te weten komen over hun kernideeën. Via de boekenkast komen ze terecht bij verschillende filosofische teksten waarin ze hun tanden kunnen zetten ...


Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm