• Deel 1 Attitude: met korte peiling per trimester

 • Deel 2 Wat moet ik kennen en kunnen? een overzicht van de taalhandelingen per unit

 • Deel 3 Strategieën: naast tips bij de vaardigheden ook tips om online tools te gebruiken

 • Deel 4 Mijn resultaten: met plaats voor feedback

 • Deel 5 Mijn woordportfolio

Feedback speelt een centrale rol in het leerproces. Het portfolio is een ­instrument voor leerling en leerkracht om dit leerproces in kaart te brengen. Het bestaat uit vijf delen:

Fastbreak 5 Leerwerkboek

VANAF SEPTEMBER 2023

 • Het toevoegen van eigen bookwidgets op maat van je ­leerlingen
 • Het toevoegen van eigen materiaal als taak

Digitale test jezelf functional language

TOETSEN OP TWEE NIVEAUS: BASIS EN PLUS

 • Papieren toetsen met open en gesloten vragen
 • Digitale toetsen met gesloten vragen en feedback

Kennis en vaardigheden geïntegreerd:

TEST JEZELF

REMEDIËRINGSOEFENINGEN GRAMMATICa

Met leerlingvolgsysteem

Oefeningen uit het boek kunnen ook digitaal (opnieuw) gemaakt en gecorrigeerd worden

OEFENINGEN UIT HET BOEK

WOORDENTRAINER

Woorden leren met geluid en beeld

Naast instructievideo’s en minidialogen vinden leerlingen ook andere digitale leertools op Pelckmans Portaal. Jij vindt er een ruim toetsenaanbod waarmee je je leerlingen kunt evalueren.

LEREN EN EVALUEREN OP PELCKMANS PORTAAl

Zelfgestuurd leren en evalueren

HOE WERKT PELCKMANS PORTAAL?

 • Je beschikt over een eenvoudig instrument voor doelgerichte coaching, waarin de ontwikkeling van elke leerling centraal staat.
 • Je hebt een permanent overzicht van het leer­proces van elke leerling: resultaten, reflectie en feedback.
 • Het stimuleert de verticale samenwerking binnen de vakgroep.

Wat is het voordeel voor de leerkracht?

Wat is het voordeel voor de leerling?

Waarom werken met een portfolio?


 • Leerlingen verzamelen zelf hun resultaten en evalueren hun leerproces. 
 • Leerlingen vinden er tips om hun prestaties te verbeteren en formuleren individuele werk­punten. 
 • Leercompetentie en reflectievaardigheden van leerlingen staan centraal.

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm