Hoe werkt pelckmans portaal?

zelfgestuurd leren en evalueren

WAT IS HET VOORDEEL VOOR DE LEERLING?

 • Leerlingen verzamelen zelf hun resultaten en evalueren hun leerproces. 
 • Leerlingen vinden er tips om hun prestaties te verbeteren en formuleren individuele werk­punten. 
 • Leercompetentie en reflectievaardigheden van leerlingen staan centraal.

WAT IS HET VOORDEEL VOOR DE LEERKRACHT?

 • Je beschikt over een eenvoudig instrument voor doelgerichte coaching, waarin de ontwikkeling van elke leerling centraal staat. 
 • Je hebt een permanent overzicht van het leer­proces van elke leerling: resultaten, reflectie en feedback. 
 • Het stimuleert de verticale samenwerking binnen de vakgroep
Waarom werken met een portfolio?

Feedback speelt een centrale rol in het leerproces. Het portfolio is een instrument voor leerling en leerkracht om dit leerproces in kaart te brengen. Het bestaat uit vier delen:

 1. Deel 1 Attitude: met korte peiling per trimester 
 2. Deel 2 Wat moet ik kennen? een overzicht van de taalhandelingen per unit 
 3. Deel 3 Tips: naast tips bij de vaardigheden ook challenges en een leesportfolio 
 4. Deel 4 Mijn Resultaten: met plaats voor feedback

LEREN EN EVALUEREN OP
PELCKMANS PORTAAL

 • Papieren toetsen met open en gesloten vragen
 • Digitale toetsen met gesloten vragen en feedback

Basis- en plustoetsen voor functional language,
lezen en luisteren

TOETSEN OP TWEE NIVEAUS

Met leerlingvolgsysteem

REMEDIËRINGSOEFENINGEN WOORDENSCHAT EN GRAMMATICA

Oefeningen uit het boek kunnen ook digitaal (opnieuw)
gemaakt en gecorrigeerd worden

OEFENINGEN UIT HET BOEK

Woorden leren met geluid en beeld

WOORDENTRAINER

Naast instructievideo’s en minidialogen vinden leerlingen ook andere digitale leertools op Pelckmans Portaal. Jij vindt er een ruim toetsenaanbod waarmee je je leerlingen kan evalueren. 

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm