INSTRUCTIEVIDEO’S GRAMMAR

De instructievideo’s bouwen de leerinhouden stap voor stap op. Via de controlevragen weten leerlingen of ze de theorie begrepen hebben. 

  • Digitale driloefeningen helpen om de leerstof vast te zetten en te herhalen.

De Grammar focus achteraan in het leerwerkboek bevat een overzicht van items die aansluiten bij de functional language. Grammaticale leerinhouden worden visueel en eenvoudig uitgelegd met een minimum aan metataal. Jij kiest of en wanneer je welke items behandelt en inoefent.

functionele grammatica

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm