DIFFERENTIËREN MET CAMPUS NEDERLANDS concreet

MET HET VADEMECUM

De heldere leerstofoverzichten, extra voorbeelden en stappenplannen kunnen ondersteunend werken en kunnen ook dienen als verdiepende achtergrond voor sterke leerders.

Kwalitatief onderwijs stelt de ontwikkeling van elke lerende centraal. Met Campus Nederlands Concreet kun je elke leerling uitdagen.

IN HET LEERWERKBOEK EN DE HANDLEIDING

  • De plusopdrachten vormen een eenvoudig en transparant hulpmiddel om te differentiëren. Deze verdiepings- en uitbreidingsopdrachten bevinden zich op een hoger abstractie- en uitdagingsniveau.
  • De handleiding bevat tal van tips, concrete voorbeelden en uitgewerkte extra oefeningen om gedifferentieerd aan de slag te gaan, zowel op het gebied van werkvormen, groeperingsvormen, tempo, niveau ...

op Pelckmans Portaal

DIGIBOEK
Online lezen en luisteren in het leerwerkboek op eigen tempo.

DIGITALE OEFENREEKSEN
Remediëringsoefeningen op verschillende niveaus met leerlingvolgsysteem voor de leerkracht.

HOE WERKT Pelckmans Portaal

aan de slag met slimme
digitalE tools

De instructievideo’s bij de grammaticale kaders bouwen de leerstof stap voor stap op. Op het einde krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld. Je kunt de video’s op verschillende manieren inzetten:

  • bij de aanbreng van de leerstof
  • bij de verwerking van de leerstof: als remediëring.

Met de digitale toetsen test je de kennis van woordenschat en grammatica en de receptieve vaardigheden.

  • onmiddellijk resultaat
  • foutenspecifieke feedback

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm