Campus Nederlands 5 Werkboek

Op het einde van elk deel schatten de leerlingen in Test jezelf! hun competenties in met een zelftoets. Via concrete studietips reflecteren ze over hun leerstrategieën.

DIFFERENTIËREN IN HET WERKBOEK

Kwalitatief onderwijs stelt de ontwikkeling van elke lerende centraal.
Met Campus Nederlands kun je elke leerling uitdagen.

De plusopdrachten vormen een eenvoudig en transparant hulpmiddel om te ­differentiëren. Deze verdiepings- en uitbreidingsopdrachten bevinden zich op een hoger abstractie- en uitdagingsniveau.

VANAF SEPTEMBER 2023

  • Het toevoegen van eigen bookwidgets op maat van je ­leerlingen
  • Het toevoegen van eigen materiaal als taak

Remediëringsoefeningen met leerlingvolgsysteem voor de leerkracht

DIGITALE OEFENREEKSEN

EVALUATIE

DIFFERENTIËREN OP PELCKMANS PORTAAL

Suggesties voor toetsvragen en digitale bronnen

DIFFERENTIËREN MET HET BASISBOEK

  • Concrete voorbeelden dienen als ondersteuning bij het Werkboek.
  • Taalsterke leerlingen vinden verdiepende achtergrondinformatie voor taalbeschouwing en literatuur.

DIFFERENTIËREN MET CAMPUS NEDERLANDS

Aan de slag met slimme digitale tools

Met de digitale toetsen test je de kennis van woordenschat, taalbeschouwing en de receptieve vaardigheden.

  • onmiddellijk resultaat
  • foutenspecifieke feedback
  • bij de aanbreng van de leerstof
  • bij de verwerking van de leerstof: als remediëring

De instructievideo’s bij de groene kaders bouwen de leerstof stap voor stap op. Op het einde krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld. Je kunt de video’s op verschillende manieren inzetten:

HOE WERKT PELCKMANS PORTAAL?

Pelckmans uitgevers

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.
Volledig scherm